Vystavování elektronických žádanek COVID-19 (ÚZIS)

Na základě nařízení ministerstva zdravotnictví je nutné vyplnit centrální žádanku ÚZIS. Pokud jste neobdrželi Váš unikátní přístupový kód, kontaktujte helpdesk ÚZIS.

Po vyplnění formuláře centrální žádanky, pacient kontaktuje naši nemocnici na čísle 737 231 167 / 721 007 020 pro stanovení konkrétního data a času odběru.

Pracovní doba telefonní linky je pondělí – neděle od 6:00– do 18:00 hod.