Zdravotně-sociální pracovnice

Provozní doba

Den Čas
Pondělí 6:00 – 14:30
Úterý 6:00 – 14:30
Středa 6:00 – 14:30
Čtvrtek 6:00 – 14:30
Pátek 6:00 – 14:30

Umístění

Oblastní nemocnice Trutnov, a.s.

Popis pracoviště

Posláním zdravotně sociálního pracovníka ve zdravotnictví je pomáhat pacientům a jejich blízkým zvládnout negativní sociální důsledky nemoci.

Sociální péče je uskutečňována v úzké interdisciplínární spolupráci se zdravotnickými pracovníky, s rodinou pacienta, a také v úzké součinnosti s příslušnými úřady a zdravotnickými zařízeními, podle konkrétních potřeb a problémů pacienta. Je určena pacientům, kteří se nacházejí v nepříznivé sociální situaci a tuto situaci nejsou schopni zvládnout vlastními silami a to z důvodu nemoci, zdravotního postižení, věku, ztráty soběstačnosti, osamělosti, závislosti, nedostatečného sociálního zázemí.

Zdravotně sociální pracovnice zajišťuje návaznost na:

  • Služby sociální péče – pečovatelské služby, centra denních služeb, domovy pro seniory
  • Služby sociální prevence – azylové domy, stacionáře, noclehárny, kontaktní centra
  • Zdravotní služby – Domácí ošetřovatelské služby tzv.Home-Care, hospicovou péči, lůžka následné péče, Léčebny pro dlouhodobě nemocné, Gerentologická a ošetřovatelská centra.

Nedílnou součástí práce zdravotně sociální pracovnice je sociálně právní poradenství ve vztahu k onemocnění nebo k jeho následkům.

Cílem zdravotně sociální pracovnice v nemocnici je zlepšit kvalitu života pacienta a to propuštěním do domácího prostředí, pokud to jeho zdravotní stav a zázemí dovoluje, nebo umístění do zařízení sociální či zdravotní péče.