Ozařovny

Oblastní nemocnice Trutnov, a.s.

Možné indikace radioterapie kobaltovým ozařovačem:

  • paliativní radioterapie,
  • karcinom prsu – ozáření hrudní stěny po mastektomii,
  • ...
Oblastní nemocnice Trutnov, a.s.

Radioterapie kožních nádorů a nenádorových onemocnění. Radioterapie nenádorových onemocnění je léčbou volby zpravidla až po vyčerpání...