Komplement

Oblastní nemocnice Trutnov, a.s.

Elektromyografie (EMG) je pomocná vyšetřovací metoda v neurologii, která využívá jednak elektrické stimulace periferních nervů se snímáním...

Oblastní nemocnice Trutnov, a.s.

Evokované potenciály představují vyšetření, kdy jsou elektrické odpovědi mozku snímány ze skalpu pomocí povrchových elektrod (podobně jako...

Oblastní nemocnice Trutnov, a.s.

Elektroencefa­lografie (EEG) patří mezi základní pomocná vyšetření v neurologii. Při EEG dochází ke snímání elektrické aktivity mozku ze...

Oblastní nemocnice Trutnov, a.s.

Polysomnografie (PSG, vyšetření ve spánkové laboratoři) zahrnuje celonoční vyšetření, při kterém je snímán videozáznam spánku a sledováno...

Oblastní nemocnice Trutnov, a.s.

Neurosonologie se zabývá ultrazvukovým vyšetření mozkových tepen. Vyšetřují se tepny na krku (karotidy a vertebrální tepny) nebo je možné...