Personální oddělení

Kariéra v nemocnici

Adresa pro korespondenci

Oblastní nemocnice Trutnov a.s., personální oddělení
Maxima Gorkého 77 – Kryblice,
541 01 Trutnov

Pavilon G

Oblastní nemocnice Trutnov, a.s.