Hematologická a imunohematologická laboratoř

Kontakty

Hematologická laboratoř+420 499 813 061
Imunohem. laboratoř, pohotovost+420 499 813 060

Příjem materiálu

Den Čas
Pondělí 06.30 – 14.30
Úterý 06.30 – 14.30
Středa 06.30 – 14.30
Čtvrtek 06.30 – 14.30
Pátek 06.30 – 14.30
Mimo běžnou pracovní dobu nepřetržitá pohotovost

Umístění

Oblastní nemocnice Trutnov, a.s.

Popis pracoviště

Hematologická laboratoř provádí vyšetření krevních obrazů, vyšetření diferenciálních rozpočtů bílých krvinek, morfologické vyšetření kostní dřeně, vyšetření koagulační a některé speciální barvicí metody (cytochemie). Imunohematologická laboratoř vyšetřuje krevní skupiny, screeningy protilátek, vyšetření kompatibility krve, vyšetření infekčních markerů u dárců a těhotných žen. Vyšetřuje vzorky odebrané přímo na oddělení i vzorky dodané z nemocnic a ordinací praktických i odborných lékařů. Vzorky musí být řádně označeny a musí mít příslušnou žádanku s potřebnými údaji.

Bližší údaje o prováděných metodách přípravě pacienta, odběrech i interpretaci výsledků naleznete v laboratorní příručce.

Laboratoř splňuje podmínky Auditu II Národního autorizačního střediska pro klinické laboratoře pro odbornost laboratorní hematologie a imunohematologie.