Centrální operační sály a sterilizace

Centrální operační sály (COS) a centrální sterilizace materiálu (CS) tvoří organizační celek, který po stránce personální i technické zajišťuje servis pro potřeby operačních oborů i potřeby ostatních pracovišť naší nemocnice a soukromý sektor.

COS a CS jsou umístěny v areálu trutnovské nemocnice v budově O. V přízemí budovy je umístěna centrální sterilizace a v patře budovy jsou umístěny operační sály. Pracoviště jsou propojena pomocí septického a aseptického výtahu, takže materiál neopustí budovu. Propojení s okolím je pak zajištěno prostřednictvím filtrů – personálního, pacientského, materiálního a filtru pro akutní stavy.

Návaznost dospávacího pokoje a chirurgické JIP pak minimalizuje množství komplikací. V budově je dostatek skladového prostoru jak v chráněném režimu operačního sálu, tak mimo něj.

Naším cílem je spokojený pacient i operatér.

Centrální operační sály

Oblastní nemocnice Trutnov, a.s.

Disponujeme čtyřmi operačními sály, z nichž jeden je supersterilní s laminárním prouděním vzduchu. Je určen k operování umělých kloubních...

Centrální sterilizace materiálu

Oblastní nemocnice Trutnov, a.s.

Centrální sterilizace je samostatné odborné pracoviště, které bylo dáno do provozu současně s operačními sály. Pracuje v přímé návaznosti...