Ultrazvuk

Kontakty

Pevná linka+420 499 866 225

Ordinační a provozní doba

Den Čas Poznámka
Pondělí 08.00 – 15.00 Jen na objednání
Úterý 08.00 – 15.00 Jen na objednání
Středa 08.00 – 15.00 Jen na objednání
Čtvrtek 08.00 – 15.00 Jen na objednání
Pátek 08.00 – 15.00 Jen na objednání
Pracoviště zajišťuje nepřetržitou pohotovost – úrazy, akutní stavy  

Umístění

Oblastní nemocnice Trutnov, a.s.
1. NP, vpravo od výtahu

Popis pracoviště

Popis metody

Ultrazvukové vyšetření je běžně užívanou metodou ve zdravotnictví. Díky tomu, že nepoužívá k získání obrazu ionizující záření, ale neškodné mechanického vlnění, stalo se průběhem doby základní vyšetřovací metodou.

Umístění

Ultrazvukové pracoviště ONT je umístěno ve II.NP pavilonu A2 v areálu nemocnice Pracoviště je vybaveno dvěma ultrazvukovými přístroji Antares Acuson 2000 a Antares Sonoline na RDG oddělení a jedním ultrazvukovým přístrojem Sonoline G 60 na odd. ARO od firmy Siemens.

Ultrazvuk jako vyšetřovací metoda poskytuje služby pro hospitalizované i ambulantní pacienty.

Prováděná vyšetření

Vyšetření břicha, měkkých tkání (štítná žláza, slinné žlázy, uzliny atd.), ale i pohybového aparátu (okolí kloubů, svaly, šlachy, kyčelní klouby kojenců) a cév (průtoky, poškození cév s omezením průtoku…). Důležitou roli hraje jako doplněk vyšetření prsů při nejasných nálezech z mammografie. Pod kontrolou ultrazvukem je možno provádět i některé léčebné zákroky – punkce, drenáže, biopsie. Základním omezením použitelnosti ultrazvuku je přítomnost plynu – proto je vyžadována pečlivá příprava před vyšetřeními břicha. Na rozdíl od použití ionizujícího záření případné těhotenství nevylučuje ženu z možnosti vyšetření ultrazvukem. Vyšetření UZ provádí lékař radiolog.

Komplikace

Vyšetření, kde se neprovádí léčebné zákroky, nemá komplikace

Popis vyšetření

Po vyšetření můžete ihned opustit UZ pracoviště, výsledky vyšetření budou zapsány do centrálního informačního systému ONT a.s., kde si ho ošetřující lékař přečte. V případě, že přicházíte od lékaře mimo ONT a.s. počkáte na výsledek v čekárně pro UZ.

Objednání na vyšetření

Objednání odesílajícím lékařem nebo osobně na pracovišti UZ. Objednání osobně na tel. 499 866 225.

Příprava a průběh vyšetření

Vyšetření je pro pacienta nenáročné. Nejčastěji se provádí vleže. V případě nutnosti budete vyzváni ke změně polohy (např. na boku či vsedě). Při vyšetření je používán speciální gel, který nezanechává stopy na těle ani na oblečení a po vyšetření se otírá. Lékař – radiolog – Vás bude instruovat do příslušné polohy nutné pro UZ vyšetření. Na vyšetřovanou oblast Vám bude nanesen ultrazvukový gel, který je nezbytně nutný pro správné vyšetření, v případě nutnosti Vám bude vydán povel k zadržení dechu. Ultrazvuk se provádí pomocí ultrazvukové sondy, kterou lékař přejíždí po vyšetřované oblasti. Během samotného vyšetření se prosím nehýbejte a ležte v klidu. Vyšetření trvá v řádu minut, u složitějších vyšetření v řádu desítek minut. Příprava na vyšetření UZ viz dokumentace ke stažení.