Ing. Martin Benírške

náměstek pro vykazování lékařské péče

vedoucí Úseku zdravotních pojišťoven

Výkaznictví
Oblastní nemocnice Trutnov, a.s.
Emailové adresy: 
benirske.martin@nemtru.cz
Telefonní čísla: 
Pevná linka+420 499 866 170