Ombudsman

Provozní doba

Osobní setkání možné po telefonické domluvě v pavilonu L (budova Gynekologie a porodnictví), přízemí (1.NP), vedle ambulancí.

Umístění

Oblastní nemocnice Trutnov, a.s.
Přízemí - vedle ambulance

Popis pracoviště

Máte pro nás nějaký podnět? Přicházíte s pochvalou? Či si naopak potřebujete vyjasnit přístup lékaře, sestry nebo jiného zdravotníka naší nemocnice? Kontaktujte ombudsmana.

Hlavním posláním práce ombudsmana v Oblastní nemocnici Trutnov je nabídnout pacientům, aby se mohli rovnoprávně ucházet o svá práva při poskytování zdravotní péče. Ombudsman pomůže pacientům či jejich rodinným příslušníkům a blízkým s vyřizováním jejich podnětů a stížností v případě, kdy se dovolávají svých práv.

Ombudsman ke všem podáním přistupuje s respektem a pomáhá nalézt vhodné řešení pro všechny strany. Pacientovi například zprostředkuje komunikaci s oddělením či odborným pracovištěm uvnitř nemocnice či s rodinou, zjistí také pravý stav záležitosti a pomáhá hledat cesty pro vysvětlení a dohody. Taktéž přijímá pochvaly od pacientů a rodin. Cílem je zvyšování kvality poskytovaných zdravotních služeb a maximální spokojenost pacientů.

Ombudsmana kontaktujte v případech kdy:

  • nám chcete sdělit zpětnou vazbu k péči o Vás či o blízkou osobu či k jiné skutečnosti, dotýkající se Oblastní nemocnice Trutnov, a. s.
  • máte pocit, že byla vaše práva, nebo práva vašich blízkých, porušena či ohrožena,
  • vznikl nebo hrozí konflikt na pracovišti v souvislosti s poskytováním zdravotních služeb,
  • komunikace mezi zúčastněnými stranami vázne a je nutné věc řešit nestranně.

Jak oslovit ombudsmana?

  • Osobně, písemně, telefonicky a elektronicky
  • Stížnosti a žádosti prosíme jen písemně – pozor, vždy se podepište. Anonymní nemůžeme náležitě řešit. Děkujeme.