Neurorehabilitace

Kontakty

Objednávky+420 499 866 274

Ordinační a provozní doba

Den Čas
Středa 08.00 – 12.00

Umístění

Oblastní nemocnice Trutnov, a.s.
1. NP

Popis pracoviště

Ambulance zajišťuje rehabilitační péči o pacienty s onemocněním centrálního i periferního nervového systému

  • stavy po cévních mozkových příhodách, roztroušená skleróza, polyneuropatie (diabetické, m. Charcot-Marie-Tooth,…), myopatie, periferní parézy, Parkinsonova choroba, neurodegenerativní onemocnění, stavy po polyradikulone­uritidách, at­d.
  • na základě neurorehabili­tačního vyšetření se stanoví individuální rehabilitační program
  • využití metod léčebné rehabilitace k ovlivnění neurologického postižení
  • možnost rehabilitace na lůžkovém rehabilitačním oddělení
  • spolupráce s praktickým lékařem, neurologem, logopedem, protetikem, psychologem