MUDr. Silvie Šidáková

primářka

Rehabilitace
Oblastní nemocnice Trutnov, a.s.
Emailové adresy: 
sidakova.silvie@nemtru.cz
Telefonní čísla: 
Pevná linka+420 499 866 515
Inspekční pokoj+420 499 866 427

Kde pracuji?

Oblastní nemocnice Trutnov, a.s.

Lůžková část rehabilitačního oddělení v trutnovské nemocnici zajišťuje péči o pacienty s poruchami pohybového aparátu ze spádové oblasti...

Oblastní nemocnice Trutnov, a.s.

Ambulance zajišťuje rehabilitační péči o pacienty s onemocněním centrálního i periferního nervového systému

  • stavy po cévních mozkových...
Oblastní nemocnice Trutnov, a.s.

Prioritně zajišťujeme vyšetření, ošetření a další péči u pacientů, kteří jsou v naší nemocnici hospitalizováni na jednotlivých lůžkových...