Centrální operační sály

Provozní doba

Den Čas Poznámka
Všední dny 07.00 – 15.30 plánovaná operativa
mimo dobu plánované operativy je zajištěna pohotovostní operační služba

Umístění

Oblastní nemocnice Trutnov, a.s.

Popis pracoviště

Disponujeme čtyřmi operačními sály, z nichž jeden je supersterilní s laminárním prouděním vzduchu. Je určen k operování umělých kloubních náhrad a velkým kostním operacím. Další sál je vybaven špičkovým zařízením pro laparoskopické a artroskopické operace. Zbývající sály jsou určeny pro ostatní chirurgickou, ORL a oční operativu. Všechny sály jsou plně klimatizované. Z důvodu stále se zpřísňujících hygienických norem a předpisů je na operačních sálech používáno jednorázové rouškování.

Přístrojové vybavení Sály jsou vybaveny nejmodernější technikou odpovídající současné úrovni zdravotnictví ve světě.

2 laparoskopické věže, artroskopická věž, harmonický skalpel, C-rameno (pojízdný rentgenový zesilovač), moderní anesteziologické přístroje, oční mikroskop, hydraulické operační stoly, autokláv pro rychlou sterilizaci. Personální zastoupení COS Perioperační sestry vystudované v oboru PPS instrumentování na operačním sále nebo zařazených do oboru, Sanitáři se speciálním kurzem pro sálové sanitáře, Pomocnice na úklid. Všichni zaměstnanci jsou speciálně školeni pro zvládnutí náročné práce na operačních sálech.