Magnetická rezonance

Kontakty

Sestry - objednávky+420 499 866 115, +420 606 630 441 pouze volat, nezasílat SMSrtgmrlog@nemtru.cz
Lékař+420 499 866 370

Zasílání obrazové dokumentace, včetně nahrávání na CD, provádí RTG recepce
(tel. číslo +420 499 866 318, rtg.recepce@nemtru.cz)

Ordinační a provozní doba

Den Čas Poznámka
Pondělí 07.30 – 15.00 Jen na objednání
Úterý 07.30 – 15.00 Jen na objednání
Středa 07.30 – 15.00 Jen na objednání
Čtvrtek 07.30 – 15.00 Jen na objednání
Pátek 07.30 – 15.00 Jen na objednání

Umístění

Oblastní nemocnice Trutnov, a.s.
1. PP

Popis pracoviště

Popis metody

Magnetická rezonance je zobrazovací technika používaná ve zdravotnictví k zobrazení vnitřních orgánů lidského těla. Pomocí MRI je možné získat řezy určité oblasti těla, ty dále zpracovávat a spojovat až třeba k výslednému 3D obrazu požadovaného orgánu. Magnetická rezonance využívá magnetické pole a elektromagnetické vlnění s vysokou frekvencí. Pracoviště magnetické rezonance (MR) je vybaveno přístrojem Siemens Aera 1,5 T. Při vyšetřování není na rozdíl od rentgenologických metod používáno ionizující záření a pacient není vystaven radiační zátěži. Délka vyšetření je však delší – 1/2 hodiny i více a vyžaduje dobrou spolupráci pacienta, hlavně nehybnost v průběhu jednotlivých sekvencí, které trvají kolem 4–7 minut i déle. Doprovodným jevem je hluk ze spínání radiofrekvenčních pulzů. Získané obrazy řezů tělem v různých rovinách umožňují detekci onemocnění a dalších abnormalit mnohdy přesněji než CT-vyšetření nebo jiné rentgenologické metody. Poskytujeme služby pro hospitalizované i ambulantní pacienty.

Umístění

Pracoviště magnetické rezonance je umístěno v I.PP gyn-por. pavilonu L Oblastní nemocnice Trutnov a.s.

Popis vyšetření

Popis vyšetření provádí lékař – radiolog. Dostupnost výsledků 3 dny, úrazy a akutní stavy 1 den. Výsledky vyšetření pro lékaře mimo ONT jsou zasílány poštou na pracoviště indikujícího lékaře.

Objednání na vyšetření

Objednání odesílajícím lékařem. Objednání osobně na pracovišti MR. Objednání osobně na tel. 499 866 115.

Objednat k vyšetření

Příprava a průběh vyšetření

Je nutno pečlivě prostudovat a vyplnit „Žádanku a souhlas pacienta s vyšetřením magnetickou rezonancí“. Bez řádně vyplněného formuláře „Souhlasu“ nelze vyšetření v žádném případě provést. Před vyšetřením odložte veškeré kovové předměty včetně šperků, snímatelných zubních náhrad, oděvu s kovovými součástmi. V trezoru zanechte rovněž platební karty, mobilní telefon či jiné přístroje, datové nosiče apod. (nebezpečí jejich poškození). Odesílající lékař je povinen s Vámi vyplnit dotazník k vyšetření magnetickou rezonancí. Tento dotazník stvrdí svým podpisem odesílající lékař i pacient. Pro ženy: na vyšetření v oblasti hlavy musí přijít nenalíčené (pigmenty používané v přípravcích vyvolávají artefakty a deformují výsledný obraz). Dbejte pokynů personálu. V průběhu jednotlivých měření zůstaňte nehybní. Pokud je to vyžadováno, bude Vám v průběhu vyšetření aplikována kontrastní látka Vyšetření MRI je neinvazivní metoda a u spolupracujících pacientů nenáročné vyšetření. Po celou dobu vyšetření pacient leží na vyšetřovacím stole, který je zasunut do otevřeného MR-přístroje. Vyšetřovaná část těla je umístěna v tzv. cívce.

Pacient ani jiný personál nebo doprovázející osoba nesmějí bez souhlasu obsluhy vstupovat do vyšetřovny.

K vyšetření je velmi vhodné donést nálezy a obrazovou dokumentaci (snímky, CD-nosiče) z jiných vyšetření vztahujících se k danému problému, zvláště záznamy o vyšetření magnetickou rezonancí nebo CT z cizích pracovišť.

Žádanka a informovaný souhlas k vyšetření

Vyšetření Vám bude provedeno pouze po předložení řádně vyplněné žádanky a informovaného souhlasu , kterou předložíte přímo na pracovišti MR. Žádanku a informovaný souhlas vystavuje indikující lékař Řádně vyplněný požadavek k MR vyšetření musí obsahovat všechny náležitosti:

∙ identifikace pacienta – jméno, příjmení, rodné číslo, zdravotní pojišťovna

∙ klinická diagnóza a číselná diagnóza (číselná dg. musí odpovídat požadavku na vyšetření podle
Mezinárodního statistického klasifikačního seznamu nemocí a přidružených zdravotních problémů)

∙ specifikace požadovaného vyšetření

∙ cíl a očekávaný přínos (odůvodnění) požadavku vyšetření – klinická otázka

∙ u žen ve fertilním věku vyloučení těhotenství

∙ údaje o možnosti využití předchozích RTG vyšetření (možno využít předchozí RTG vyš. ANO/NE)

∙ podpis a razítko indikujícího lékaře