Oblastní nemocnice Trutnov a.s.

Oblastní nemocnice Trutnov poskytuje akutní zdravotnickou péči pacientům a klientům v severní části Královéhradeckého kraje, v podhůří Krkonoš.

Pečuje nejen o stálé obyvatele regionu, ale i o množství rekreantů navštěvujících tuto podhorskou oblast po celý rok. Od roku 2007 je akciovou společností a jediným akcionářem je Zdravotnický holding Královéhradeckého kraje. Činnost ONT řídí správní rada v čele s předsedou.

Nemocnice poskytuje lůžkovou zdravotní péči v oborech vnitřního lékařství, pediatrie, neurologie, gynekologie a porodnictví, chirurgie včetně traumatologie, ortopedie a onkologie s radioterapií a rehabilitace. Zajišťuje odborné poradny.

V oblasti intenzivní péče disponuje oddělením ARO, jednotkami intenzivní péče na oddělení interním, chirurgickém a neurologickém. Formou ordinariátů jsou zajištěny obory očního lékařství a ORL, které mají k dispozici integrovaný lůžkový fond, a dermatovenerologie se stacionářem. Samostatnou jednotkou je oddělení hemodialýzy. Komplementární služby zahrnují celé spektrum od radiodiagnostiky, přes biochemii, hematologii a výrobu transfuzních přípravků až po mikrobiologii.

Všechny obory jsou zajištěny kvalifikovanými lékařskými a ošetřovatelskými týmy. Nemocnice je vybavena moderní přístrojovou technikou jak diagnostickou, tak terapeutickou, např. provoz radiodiagnostického oddělení je zcela digitalizován.

Základní údaje o Oblastní nemocnici Trutnov a.s.

Oblastní nemocnice Trutnov a.s. byla zapsána do obchodního rejstříku vedeného u Krajského soudu v Hradci Králové v oddílu B, vložce číslo 2334 dne 12. listopadu 2003.

Předmět podnikání
 • hostinská činnost
 • podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady
 • provozování zdravotní péče v nestátním zdravotnickém zařízení podle zákona č. 160/1992 Sb.
 • činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence
 • čištění a praní textilu a oděvů
 • výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona – obory činnosti:
  • zprostředkování obchodu a služeb
  • ubytovací služby
  • mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti
Základní kapitál: 12 400 000,– Kč
Zřizovatel: Královéhradecký kraj
Založení společnosti: 12. listopadu 2003
Zahájení činnosti: 1. ledna 2004
Akcionář: Zdravotnický holding Královéhradeckého kraje a. s., vlastní 100 % akcií

Adresa

Oblastní nemocnice Trutnov a.s.
Maxima Gorkého 77, Kryblice
541 01 Trutnov

Kontaktní informace

Tel.: +420 499 866 111 (spojovatelka)
Fax: +420 499 866 206
E-mail: nemocnice@nemtru.cz
Web: www.nemtru.cz
IČO: 26000237
DIČ: CZ699004900
Účet: 186 345 575/0300, ČSOB a.s.
Fakturace: fakturace@nemtru.cz
Datová schránka: 724ff9k

Předseda správní rady

Správní rada

Členové
správní rady
Ing. Miroslav Procházka, Ph.D. – předseda
Adam Valenta, člen
MUDr. Jiří Řezníček, člen

Sekretariát