Oddělení a ambulance

Oblastní nemocnice Trutnov, a.s.
Slouží k vyšetření pacientů s akutní symptomatologií – její základní diferenciální diagnostice, zaléčení nebo zajištění odeslání pacientů k...
Oblastní nemocnice Trutnov, a.s.

Lidé přicházející do nemocnice od městského parkoviště v ulici Gorkého určitě neminou nové Klientské a informační centrum (zkratka KIC)....

Oblastní nemocnice Trutnov, a.s.

Oddělení poskytuje péči ve dvou hlavních oblastech

Anesteziologická část zajišťuje anesteziologický servis u operačních, diagnostických a...

Oblastní nemocnice Trutnov, a.s.
Akreditované pracoviště II. typu pro Chirurgii Akreditované pracoviště I. typu pro Traumatologii Oddělení se zabývá diagnostikou a...
Oblastní nemocnice Trutnov, a.s.

Na dárcovském úseku se provádí několik druhů odběrů od dobrovolných dárců:

  • odběry plné krve,
  • odběry plazmy na speciálních přístrojích...
Oblastní nemocnice Trutnov, a.s.
Akreditované pracoviště I. typu pro Pediatrii Oddělení poskytuje diagnostickou a léčebnou péči do dovršení 19 let věku. Hospitalizuje i ...
Oblastní nemocnice Trutnov, a.s.
Akreditované pracoviště I. typu pro Gynekologii a porodnictví Akreditované pracoviště pro Přípravu porodních asistentek Na oddělení se...
Oblastní nemocnice Trutnov, a.s.
Akreditované pracoviště I. typu pro Hematologii a transfúzní lékařství Oddělení hematologie se skládá z části klinické a laboratorní....
Oblastní nemocnice Trutnov, a.s.

Pracoviště zajišťuje komplexní péči o klienty jak s akutním, tak s nezvratným konečným selháním ledvin, kteří již vyžadují pomoc formou...

Oblastní nemocnice Trutnov, a.s.
Akreditované pracoviště II. typu pro Vnitřní lékařství Akreditované pracoviště I typu pro Gastroenterologii Oddělení zajišťuje péči o ...
Oblastní nemocnice Trutnov, a.s.
Kožní oddělení se zabývá vyšetřováním a léčbou pacientů s chorobami kožními a pohlavními. V případě potřeby je zajišťována hospitalizace...
Oblastní nemocnice Trutnov, a.s.
Akreditované pracoviště I. typu pro Klinickou biochemii Oddělení se zaměřuje na vyhledávání poruch v oblasti kostních, srdečních, krevních...
Oblastní nemocnice Trutnov, a.s.
Akreditované pracoviště I. typu pro Mikrobiologii Oddělené provádí široké spektrum vyšetření v oblasti klinické mikrobiologie, která...
Oblastní nemocnice Trutnov, a.s.
Akreditované pracoviště I. typu pro Neurologii Neurologické oddělení Oblastní nemocnice Trutnov a.s. (ONT) poskytuje zdravotnické služby v...
Oblastní nemocnice Trutnov, a.s.
Akreditované pracoviště I. typu pro Oftalmologii Oddělení je vybaveno nejmodernějšími přístroji na určení nemocí oka u dospělých pacientů...
Oblastní nemocnice Trutnov, a.s.

Ambulance poskytují komplexní diagnostickou a léčebnou péči klientům s ušním, nosním a krčním onemocněním včetně chirurgie hlavy a krku....

Oblastní nemocnice Trutnov, a.s.
Akreditované pracoviště I. typu pro ortopedii a traumatologii pohybového ústrojí Ortopedické oddělení zajišťuje konzervativní i operační...
Oblastní nemocnice Trutnov, a.s.
Plicní oddělení zajišťuje ambulantní péči o dospělé pacienty s akutními i chronickými nemocemi dýchacího ústrojí. Součástí pracoviště je...
Oblastní nemocnice Trutnov, a.s.
Oddělení klinické a radiační onkologie Oblastní nemocnice Trutnov a.s. zajišťuje komplexní diagnostiku a terapii solidních nádorů všech...
Oblastní nemocnice Trutnov, a.s.
Akreditované pracoviště I. typu pro Radiologii a zobrazovací metody Radiodiagnostika je lékařský obor, který využívá ionizujícího záření k...
Oblastní nemocnice Trutnov, a.s.
Akreditované pracoviště I. typu pro Rehabilitaci a fyzikální medicínu Na Rehabilitačním oddělení Oblastní nemocnice Trutnov a.s....
Oblastní nemocnice Trutnov, a.s.
Centrální operační sály (COS) a centrální sterilizace materiálu (CS) tvoří organizační celek, který po stránce personální i technické...