Oddělení a ambulance

Oblastní nemocnice Trutnov, a.s.
Slouží k vyšetření pacientů s akutní symptomatologií – její základní diferenciální diagnostice, zaléčení nebo zajištění odeslání pacientů k...
Oblastní nemocnice Trutnov, a.s.

Lidé přicházející do nemocnice od městského parkoviště v ulici Gorkého určitě neminou Klientské a informační centrum (zkratka KIC). Při...

Oblastní nemocnice Trutnov, a.s.

Oddělení poskytuje péči ve dvou hlavních oblastech

Anesteziologická část zajišťuje anesteziologický servis u operačních, diagnostických a...

Oblastní nemocnice Trutnov, a.s.
Oddělení je akreditováno pro přípravu lékařů ke specializované způsobilosti. Oddělení se zabývá diagnostikou a léčením všeobecných...
Oblastní nemocnice Trutnov, a.s.

Naše transfuzní a hematologické oddělení, ačkoli je součástí Oblastní nemocnice Trutnov, a.s., sídlí mimo areál nemocnice na adrese...

Oblastní nemocnice Trutnov, a.s.
Oddělení je akreditováno pro přípravu lékařů ke specializované způsobilosti. Oddělení poskytuje diagnostickou a léčebnou péči do dovršení...
Oblastní nemocnice Trutnov, a.s.
Oddělení je akreditováno pro přípravu lékařů ke specializované způsobilosti. Oddělení je akreditováno pro praktické vyučování v ...
Oblastní nemocnice Trutnov, a.s.
Oddělení je akreditováno pro přípravu lékařů ke specializované způsobilosti. Oddělení hematologie se skládá z části klinické a laboratorní...
Oblastní nemocnice Trutnov, a.s.

Pracoviště zajišťuje komplexní péči o klienty jak s akutním, tak s nezvratným konečným selháním ledvin, kteří již vyžadují pomoc formou...

Oblastní nemocnice Trutnov, a.s.
Oddělení je akreditováno pro přípravu lékařů ke specializované způsobilosti. Oddělení zajišťuje péči o pacienty v širokém spektru...
Oblastní nemocnice Trutnov, a.s.
Kožní oddělení se zabývá vyšetřováním a léčbou pacientů s chorobami kožními a pohlavními. V případě potřeby je zajišťována hospitalizace...
Oblastní nemocnice Trutnov, a.s.
Oddělení se zaměřuje na vyhledávání poruch v oblasti kostních, srdečních, krevních nemocí, tukových poruch a onemocnění. Podílí se na...
Oblastní nemocnice Trutnov, a.s.
Oddělení je akreditováno pro přípravu lékařů ke specializované způsobilosti. Oddělené provádí široké spektrum vyšetření v oblasti klinické...
Oblastní nemocnice Trutnov, a.s.
Oddělení je akreditováno pro přípravu lékařů ke specializované způsobilosti. Neurologické oddělení Oblastní nemocnice Trutnov a.s. (ONT)...
Oblastní nemocnice Trutnov, a.s.
Oddělení je akreditováno pro přípravu lékařů ke specializované způsobilosti. Oddělení je vybaveno nejmodernějšími přístroji na určení...
Oblastní nemocnice Trutnov, a.s.

Ambulance poskytují komplexní diagnostickou a léčebnou péči klientům s ušním, nosním a krčním onemocněním včetně chirurgie hlavy a krku....

Oblastní nemocnice Trutnov, a.s.
Oddělení je akreditováno pro přípravu lékařů ke specializované způsobilosti. Ortopedické oddělení zajišťuje konzervativní i operační léčbu...
Oblastní nemocnice Trutnov, a.s.
Oddělení je akreditováno pro přípravu lékařů ke specializované způsobilosti. Plicní oddělení zajišťuje ambulantní péči o dospělé pacienty...
Oblastní nemocnice Trutnov, a.s.
Oddělení klinické a radiační onkologie Oblastní nemocnice Trutnov a.s. zajišťuje komplexní diagnostiku a terapii solidních nádorů všech...
Oblastní nemocnice Trutnov, a.s.
RECEPCE: Tel: 499 866 318 Fax: +420 499 866 322 rtg.recepce@nem­tru.cz objednávky skiaskopie, zaslání popisu vyšetření a obrazové...
Oblastní nemocnice Trutnov, a.s.
Oddělení je akreditováno pro přípravu lékařů ke specializované způsobilosti. Na Rehabilitačním oddělení Oblastní nemocnice Trutnov a.s....
Oblastní nemocnice Trutnov, a.s.
Centrální operační sály (COS) a centrální sterilizace materiálu (CS) tvoří organizační celek, který po stránce personální i technické...