Ceník nehrazených zdravotních služeb

Ceník poskytovaných zdravotních služeb nehrazených z veřejného zdravotního pojištění.

Částky jsou uvedeny včetně DPH.

Cena poskytnutého zdravotního výkonu na žádost fyzické nebo právnické osoby (např. laboratorní vyšetření-krevní obraz, vyšetření krevní skupiny ad.) je součinem počtu bodů dle Vyhlášky MZ ČR č. 134/ 1998 Sb. v aktuálním znění a hodnoty bodu s přičtením zvlášť účtovaných prostředků. Při hospitalizaci se připočítává také výše lékového paušálu. 1,58 Kč/bod
Gynekologie, porodnice
použití Entonoxu 500 Kč
aplikace protisrůstového přípravku během operace 3 500 Kč
prvotrimestrální screening v těhotenství (cena zahrnuje vyšetření krve a UZV; pozn. informujte se u Vaší ZP na proplacení částky v rámci příspěvků) 1 500 Kč
sepsání žádosti o umělé přerušení těhotenství (pro registrované pacientky) 500 Kč
umělé přerušení těhotenství do 8. týdne gravidity, Pozn.: u Rh negativních žen + aplikace anti-D dle aktuálního ceníku * 2 900 Kč
umělé přerušení těhotenství od 8. týdne gravidity, Pozn.: u Rh negativních žen + aplikace anti-D dle aktuálního ceníku * 3 400 Kč
farmakologické přerušení těhotenství (potratová pilulka), Pozn.: u Rh negativních žen + aplikace anti-D dle aktuálního ceníku * 3 500 Kč
sterilizace ženy na žádost pacientky s prostým přerušením vejcovodů vč. hospitalizace do 2. dne (každý další den hospitalizace +1.000,– Kč), bez histologického vyšetření (která není sterilizací ze zdravotní indikace) 10 000 Kč
sterilizace ženy na žádost (prosté přerušení vejcovodů) při císařském řezu nebo jako součást jiného operačního výkonu (která není sterilizací ze zdravotní indikace) 2 500 Kč
ultrazvukové vyšetření průchodnosti vejcovodů (pomocí ExEm® pěny) 1 900 Kč
screeningové vyšetření Prenascan 11 000 Kč
UZV snímek plodu ČB 2D 50 Kč
UZV snímek plodu barevný 3D 200 Kč
záznam 3D UZV plodu (na vlastní Flash disk – nový v originálním, nerozbaleném balení) 1 000 Kč
zavedení nitroděložního tělíska (tělísko předepsané na recept se hradí v lékárně) 500 Kč
nadstandarní pokoj (matka) 450 Kč
nadstandardní pokoj (doprovod) vč. celodenní stravy 700 Kč
těhotenské cvičení 1 lekce (60 min.) 90 Kč
těhotenské cvičení 6 lekcí (5+1 lekce zdarma) 450 Kč
předporodní kurz 2 fázový (2 lekce a 2 hod.) 600 Kč
předporodní kurz individuální 1 fázový (2 hod.) 1 000 Kč
zapůjčení monitoru dechu (na 6 měsíců) 1 200 Kč
* u Rh negativních žen se k ceně za UPT připočítává poplatek za aplikaci anti-D dle aktuálního ceníku:  
Rhesonativ 625 IU/ml, 1×1 ml 590 Kč
Rhesonativ 625 IU/ml, 1×2 ml 1 068 Kč
Ušní, nosní, krční
aplikace náušnic – obě uši (3 dny před zavedením je nutné náušnice uchovávat ve sklenici s lihem) 300 Kč
aplikace náušnic – jedno ucho (3 dny před zavedením je nutné náušnice uchovávat ve sklenici s lihem) 200 Kč
plastická korekce obou ušních boltců – do 10 let vše hradí pojišťovna (výkon je prováděn v celkové anestezii), 3 dny hospitalizace na dětském oddělení, další převazy ambulantně. Nad 10 let hradí pacient (výkon je prováděn v lokální anestezii a ambulantně) 8 000 Kč
ORL vyšetření včetně speciálních testů, např. před vstupem do zaměstnání (práce s rizikem hluku či práce ve výškách apod.) cena řídí bodovými hodnotami za provedená vyšetření dle sazebníku VZP
operace chrápání – úprava měkkého patra a hltanového čípku pomocí termoablačního radiofrekvenčního skalpelu 4 500 Kč
zmenšení objemu zbytnělých nosních skořep metodou radiofrekvenční termoablace – 1 strana 1 500 Kč
zmenšení objemu zbytnělých nosních skořep metodou radiofrekvenční termoablace – 2 strany 2 500 Kč
odstranění kožních útvarů z oblasti hlavy a krku z kosmetických důvodů (např. mateřská znaménka apod.) – za 1 útvar 1 000 Kč
odstranění kožních útvarů z oblasti hlavy a krku z kosmetických důvodů (např. mateřská znaménka apod.) – za každý další útvar 600 Kč
Kalmetizace
BCG vakcinace 700 Kč
tuberkulinový test 300 Kč
Kožní oddělení
odstranění drobných nezávažných výrůstků na kůži dusíkem, čas 15 min. 270 Kč
odstranění drobných nezávažných výrůstků na kůži termokauterem, čas 15 min. 270 Kč
odstranění drobných nezávažných výrůstků na kůži kombinací dusíku a termokauteru, čas 20 min. 450 Kč
aplikace kyseliny hyaluronové (Stylage M) 5 500 Kč
aplikace kyseliny hyaluronové (Stylage L, XL) 6 000 Kč
aplikace kyseliny hyaluronové (Teosyal) 6 000 Kč
aplikace kyseliny hyaluronové (Teosyal kiss) 4 500 Kč
zpevnění pleti – „tekuté nitě“ (Radiesse) 6 000 Kč
chemický peeling (BioRepeel) – 1 ošetření 1 500 Kč
chemický peeling (BioRepeel) – 3 ošetření 4 000 Kč
aplikace Botulotoxinu – konečná cena bude stanovena dle počtu aplikovaných jednotek (počet jednotek x 110 Kč/jednotku) od 2 000 Kč
hydratace pleti (Phormae) 4 500 Kč
hydratace pleti (Revitrane skin booster) 3 500 Kč
vstupní konzultace 15 min. (při realizaci výkonu bude poskytnuta sleva v částce této konzultace) 500 Kč
použití kanyly 200 Kč
sleva v částce konzultace při realizaci výkonu –500 Kč
Chirurgie
nadstandardní pokoj 450 Kč
polymerová (plastová ) fixace – pro pacienty nad 18 let:  
prsty, ruka, předloktí 555 Kč
celá horní končetina 807 Kč
noha, bérec 974 Kč
Neurologie
EEG vyšetření vč. vyhodnocení 893 Kč
administrativní výkon vyžádaný pacientem nebo jinou fyzickou nebo právnickou osobou se souhlasem pacienta a nesouvisející s léčebně preventivní péčí 350 Kč
administrativní výkon, včetně lékařského vyšetření, vyžádaný pacientem nebo jinou fyzickou nebo právnickou osobou se souhlasem pacienta a nesouvisející s léčebně preventivní péčí 500 Kč
Klinická logopedie:  
jiný názor (konzultační vyšetření klientů, kteří jsou v péči jiného klinického logopeda 300 Kč
logopedická intervence u osob, které nejsou pojištěné u smluvních pojišťoven (111, 201, 205, 209) nebo u osob, které nemají doporučení praktického lékaře 300 Kč
vyšetření řeči pro přihlášku na střední, vysokou nebo uměleckou školu 200 Kč
zpráva vyžádaná rodiči pro jiné než zdrav. zařízení (MŠ, ZŠ apod.) 300 Kč
Ortopedie
nadstandardní pokoj 450 Kč
RTG
kopie obrazové dokumentace (CD) 100 Kč
Dětské oddělení
doprovod dítěte nad 6 let vč. celodenní stravy 550 Kč
EKG vyšetření dítěte pro sportovní účely na základě žádosti od obvodního lékaře 220 Kč
Oční oddělení
administrativní výkon vyžádaný pacientem nebo jinou fyzickou nebo právnickou osobou se souhlasem pacienta a nesouvisející s léčebně preventivní péčí 350 Kč
OCT vyšetření makuly (1 oko) 350 Kč od 6/2019
OCT vyšetření papily (1 oko) 350 Kč od 6/2019
OCT vyšetření úhlu (oko) 100 Kč
OCT změření tloušťky rohovky 100 Kč
odstranění bradavic, pih, milií bez sutury z čistě kosmetických důvodů 300–500 Kč dle rozsahu
odstranění bradavic, pih, xantelezmat, pingueculy z čistě kosmetických důvodů se suturou 500–2000 Kč dle rozsahu
vyšetření pro řidičský průkaz 300 Kč
vyšetření pro zbrojní pas 300 Kč
vyšetření vyžádané zaměstnavatelem, potvrzení o zdravotním stavu 300 Kč
vyplnění formulářů pro pojišťovny 200 Kč
Mikrobiologie
očkování proti onemocnění COVID-19 pro samoplátce – podání jedné dávky 400 Kč
COVID-19: „anti-SARS-CoV-2 IgG“ – test na přítomnost protilátek na COVID-19 v krvi 450 Kč (z toho test 400 Kč a odběr 50 Kč)
COVID-19: laboratorní vyšetření PCR vč. odběru – cena platná od 1.1.2021 do 8.6.2021 1.510 Kč (z toho lab. vyšetření 1.310 Kč a odběr 200 Kč)
COVID-19: laboratorní vyšetření PCR vč. odběru – cena platná od 9.6.2021 700 Kč (z toho lab. vyšetření 614 Kč + odběr 47 Kč + administrace 39 Kč)
COVID-19: vyšetření na přítomnost antigenu viru SARS-COV-2, pokud není hrazeno ZP 200 Kč
protilátky na spalničky – Morbilli IgG 400 Kč (z toho odběr krve 100,– Kč, vyšetření 300,– Kč)
Plastická chirurgie
Hospitalizace samoplátce:  
standardní pokoj 1 000 Kč
nadstandardní pokoj 1 500 Kč
Prsa (+ příplatek za prádlo):  
modelace obou prsů (CA) 40 000 Kč
modelace obou prsů (CA) – do 500g 45 000 Kč
modelace obou prsů (CA) – nad 500g (gigantomastie) 50 000 Kč
zvětšení obou prsů s implantáty (CA) + cena implantátů 30 000 Kč
reaugmentace (odstranění a vložení nových impl., kapsulektomie (CA) 40 000 Kč
odstranění impl. a modelace prsou (CA) 45 000 Kč
zvětšení a modelace obou prsů (CA) + cena implantátů 45 000 Kč
odstranění impl. bez modelace (CA) 20 000 Kč
Implantáty:  
Motiva – kulatý, Ergonimix 39 000 Kč
Mentor kulatý 35 000Kč
Mentor anatomický 39 000 Kč
operace gynekomastie – menší rozsah (extirpace z periareolarního přístupu) 30 000 Kč
operace gynekomastie – větší rozsah (extirpace s redukcí kůže 40 000 Kč
korekce vpáčených bradavek (LA) 15 000 Kč
zmenšení prsních dvorů (LA) 15 000 Kč
Bodycontouring (+ příplatek za prádlo Lipoelastik):  
abdominoplastika (CA) 45 000 Kč
abdominoplastika s liposukcí břišní stěny (CA) 55 000 Kč
+ příplatek za liposukci každé další oblasti (boky, záda) 15 000 Kč
valy stehen (thighlift) (CA) 55 000 Kč
valy paží (armlift) (CA) 45 000 Kč
liposukce (CA) – 1 lokalita (břicho, boky, vnitřní stehna, zevní stehna, kolena, lýtka, prsa – muži) 25 000 Kč
liposukce (CA) – každý další lokalita 15 000 Kč
Rehabilitace
jednolůžkový pokoj 300 Kč
kineziotaping (dle délky + 1cm pásky/1 Kč):  
do 50ti cm 50 Kč
50 – 100 cm 75 Kč Kč
nad 100 cm 100 Kč
suché uhličité koupele :  
částečná (1 aplikace) 70 Kč
celková /1 aplikace) 100 Kč
vak (stačí 1× pro všechny aplikace) 50 Kč
rázová vlna:  
samostatně – bez laseru (jedna aplikace) 400 Kč
společně s vysokofrekvenčním laserem (jedna aplikace) 500 Kč
5 aplikací – rázová vlna + vysokofrekvenční laser 2 000 Kč
Laser :  
vysokofrekvenční (jedna aplikace) 100 Kč
nízkofrekvenční laser) 50 Kč
Zebris – vyšetření stoje a chůze 200 Kč
Plynová injekce – aplikace jednoho vpichu 25 Kč
Plynová injekce – aplikace více než tří vpichů 80 Kč
DRY NEEDLING – terapie suchou jehlou:  
2 návštěvy dle ordinace lékaře 800 Kč
3 návštěvy dle ordinace lékaře 900 Kč
PřílohaVelikost
PDF icon Ceník estetické chirurgie ONT a.s.173.12 KB