Nehrazené služby rehabilitace

Jednolůžkový pokoj

1 den 300,– Kč

Kineziotaping

dle délky + 1 cm pásky/1 Kč 0–50 cm 50,– Kč
dle délky + 1 cm pásky 50–100 cm 75,– Kč
dle délky + 1 cm pásky 100–150 cm 100,– Kč

Suchá uhličitá koupel

částečná (1 aplikace) 70,– Kč
celková (1 aplikace) 100,– Kč
vak (stačí 1× pro všechny aplikace) 50,– Kč

Přístrojová trakce páteře

přístrojová trakce páteře 100,– Kč

Rázová vlna

samostatně – bez laseru (jedna aplikace) 400,– Kč
společně s vysokofrekvenčním laserem (jedna aplikace) 500 ,– Kč
5 aplikací – rázová vlna + vysokofrekvenční laser 2 000,– Kč

Laser

vysokofrekvenční (jedna aplikace) 100,– Kč
nízkofrekvenční laser 50,– Kč

Zebris

vyšetření stoje a chůze 200,– Kč