Informace pro návštěvy

 1. Na návštěvu se psychicky připravte. Buďte partnery a spolupracovníky ošetřujícího personálu v péči o nemocného.
 2. Přijďte vhodně oblečeni a příjemně naladěni. S účastí a porozuměním naslouchejte starostem a obavám nemocného.
 3. S ohledem na zdravotní stav nemocného zvolte přiměřenou délku, dobu návštěvy a počet návštěvníků.
 4. Návštěvy s malými dětmi do 10 let nejsou povolené.
 5. Dodržujte návštěvní hodiny, berete tak ohled na spolupacienty a chod oddělení.
 6. Pacienta povzbuzujte a uklidňujte, posilujte v něm vůli po léčbě a uzdravení. Respektujte jeho myšlenky a názory.
 7. Chápejte právo nemocného na vyjádření svých obav, strachu, zármutku.
 8. Při komunikaci buďte iniciativní, ne mnohomluvní. I mlčení a naslouchání má velký léčebný přínos.
 9. Pokud chcete nemocnému něco přinést, buďte přiměření a rozumní, poraďte se raději s ošetřujícím personálem. U pacientů s dietou a po operativních výkonech se řiďte pokyny personálu.
 10. Dodržujte hygienický režim.
 11. Informace o pacientovi Vám sdělí ošetřující lékař, nebo lékař ve službě.
 12. Při loučení určitě sdělte, kdy a zda přijdete příště. Slíbený termín rozhodně splňte

Doporučená doba návštěv je v odpoledních hodinách dle rozpisu návštěv jednotlivých oddělení. Návštěvní hodiny dodržujte. Svou návštěvu prosíme VŽDY ohlaste službu konající sestře. JINOU DOBU NÁVŠTĚV, než jsou stanoveny návštěvy, lze individuálně dohodnout s ošetřujícím lékařem.

Děkujeme.