Mikrobiologické laboratoře

Kontakty

Výsledky+420 499 866 410

Ordinační doba pro pacienty

Den Čas
Pondělí 06.30 – 13.30
Úterý 06.30 – 13.30
Středa 06.30 – 13.30
Čtvrtek 06.30 – 13.30
Pátek 06.30 – 13.30

Provozní doba

Den Čas
Pondělí 06.00 – 14.30
Úterý 06.00 – 14.30
Středa 06.00 – 14.30
Čtvrtek 06.00 – 14.30
Pátek 06.00 – 14.30
V době od 14.30 do 17.30 je zajištěna služba

Umístění

Oblastní nemocnice Trutnov, a.s.
2. NP

Popis pracoviště

Laboratoře provádějí pomocí nejmodernějších metod široké spektrum vyšetření v oblasti klinické mikrobiologie, která pokrývá klinickou bakteriologii, virologii, molekulární mikrobiologii, mykologii, parazitologii, mykobakteriologii a infekční imunologii.

Výsledky vyšetření jsou k dispozici elektronicky v systému WebLIMS. Zároveň se zasílají písemně na oddělení nemocnice, extramurálně se svozem materiálu. V případě potřeby se sdělují z OLMI aktivně telefonicky (pozitivní hemokultury, likvory) nebo na telefonický dotaz ošetřujícího lékaře. Pacientům se výsledky vyšetření nesdělují.

Personál

primářka
vedoucí antibiotického střediska
konziliářka ATB terapie
Lékařský pokoj+420 499 866 400
Mobilní telefon+420 727 834 502
konziliář ATB terapie
vedoucí NRL pro patogenní aktinomycety
lékař OPKI
Lékařský pokoj+420 499 866 593
Mobilní telefon+420 737 231 166
vysokoškolská pracovnice
manažerka kvality
Lékařský pokoj+420 499 866 405
Lab. parazitologie+420 499 866 416
Lab. mykologie+420 499 866 421

Akreditace zdravotnické laboratoře znamená formální uznání odborné a organizační způsobilosti laboratoře k provedení konkrétní služby. Toto nestranné, objektivní a nezávislé posouzení způsobilosti provádí v České republice jediný akreditační orgán Český institut pro akreditaci, o.p.s.

Oddělení lékařské mikrobiologie a imunologie úspěšně opakovaně plní požadavky normy ČSN EN ISO 15189:2013 Zdravotnické laboratoře – Požadavky na kvalitu a způsobilost již od roku 2011. V současné době mu bylo vydáno Osvědčení o akreditaci s platností do 11.12.2024.

Dokladem o udělení akreditace je Osvědčení o …

Laboratorní příručka Oddělení lékařské mikrobiologie a imunologie ke stažení v PDF formátu.