Dotazníky spokojenosti

Vážení pacienti,

máme upřímnou snahu učinit Vám pobyt v nemocnici co nejpříjemnější a zajistit Vám kvalitní a bezpečnou péči. K řízení kvality v našem zařízení můžete přispět i Vy, pokud vyjádříte svoje podněty, připomínky k poskytované péči. Anketa je anonymní a dobrovolná. Výsledky jsou pravidelně vyhodnocovány a řešeny na úrovni managementu nemocnice.

Na ambulancích můžete vyjádřit svoje sdělení na kartičky označené SDĚLENÍ PACIENTA, které jsou připraveny u dveří ambulance. Toto sdělení následně vložíte do jedné ze schránek označených SDĚLENÍ PRO VEDENÍ NEMOCNICE. Informaci o umístění těchto schránek naleznete na příslušné ambulanci.

Na každém lůžkovém oddělení jsou pro Vás dostupné dotazníky spokojenosti s hospitalizační péčí. Pro maminky na porodnici je připravena specifická anketa. Na anesteziologicko-resuscitačním oddělení je rovněž připraven dotazník určený blízkým osobám pacientů. Všechny dotazníky obdržíte od zdravotnického personálu oddělení anebo je naleznete u schránky, kam dotazníky po vyplnění vložíte. Schránka na vyplněné dotazníky je označena ANKETA.

Děkujeme za Váš čas věnovaný vyplnění dotazníku.

Mgr. Jarmila Ročková, manažerka kvality