Radiodiagnostika

Oddělení je akreditováno pro přípravu lékařů ke specializované způsobilosti.

Radiodiagnostika je lékařský obor, který využívá ionizujícího záření k určení diagnózy, či při léčbě nemocného v případě invazivní radiologie. Pro radiodiagnostiku je charakteristické, že využívá rentgenového (ionizujícího) záření z uzavřených zářičů. Do oboru radiodiagnostiky jsou začleněny i další, především diagnostické metody, které nevyužívají ionizujícího záření, jako např. sonografie (ultrazvuk) využívající ultrazvukového vlnění nebo magnetická rezonance využívající elektromagnetického záření v rozsahu pásma rozhlasových vln.

Radiodiagnostické oddělení (RDG) je oddělením komplementu (společné léčebné a vyšetřovací složky). Přístrojově je vybaveno tak, aby plně vyhovovalo potřebám trutnovské nemocnice. Cílem práce oddělení je pomocí zobrazovacích metod poskytnout klinickým oddělením, ambulancím a praktickým lékařům co nejlepší obrazové informace o zdravotním stavu pacientů a případných odchylkách od něj.

V současnosti je RDG oddělení vybaveno moderními přístroji prakticky pro všechny modality zobrazovacích metod potřebné pro oblastní nemocnici jak pro základní vyšetření RTG, tak pro ultrazvuk, CT a MR vyšetření. Obrazové výstupy ze všech modalit jsou digitalizovány, data jsou uchovávána v elektronické podobě v PACS (systém pro archivaci a zobrazování obrazových dat).

Skiagrafie (RTG)

Oblastní nemocnice Trutnov, a.s.

Popis metody

Skiagrafie je diagnostická metoda pro zobrazení tvrdých i měkkých tkání těla, která využívá rentgenové, jinak také ionizační...

Počítačová tomografie (CT)

Oblastní nemocnice Trutnov, a.s.

Popis metody

Výpočetní tomografie (dále CT) je moderní metoda, která umožňuje zobrazení vnitřních orgánů lidského těla. Tato metoda...

Magnetická rezonance

Oblastní nemocnice Trutnov, a.s.

Popis metody

Magnetická rezonance je zobrazovací technika používaná ve zdravotnictví k zobrazení vnitřních orgánů lidského těla. Pomocí...

Skiaskopie

Oblastní nemocnice Trutnov, a.s.

Popis metody Skiaskopie je diagnostická a intervenční radiologická metoda, která používá dynamického zobrazení RTG obrazu (zachycení...

Skiagrafie (RTG) - Interní pavilon

Oblastní nemocnice Trutnov, a.s.

Pracoviště slouží pro potřeby vyšetřování pacientů z pavilonu interních oborů jak hospitalizovaných tak ambulantních. Provádí běžné...

Ultrazvuk

Oblastní nemocnice Trutnov, a.s.

Popis metody

Ultrazvukové vyšetření je běžně užívanou metodou ve zdravotnictví. Díky tomu, že nepoužívá k získání obrazu ionizující...

vrchní radiologický asistent
Kancelář+420 499 866 312
Fax+420 499 866 142

Informace pro lékaře indikující radiologické výkony

Informace státního úřadu radiační ochrany

Indikační kritéria

Informace ministerstva zdravotnictví ČR

Články v kategorii

Aktuality

Kariéra

  • Oblastní nemocnice Trutnov a.s. přijme lékaře – absolventy do specializačního vzdělávání v následujících oborech: anesteziologie a...

Napsali jste nám