Řízení kvality

Umístění

Oblastní nemocnice Trutnov, a.s.
1. patro

Popis pracoviště

Kvalita a bezpečí poskytované péče

Oblastní nemocnice Trutnov a.s. se aktivně zabývá kvalitou a bezpečím poskytované péče. V prosinci 2019 nemocnice znovu získala akreditaci Spojené akreditační komise České republiky. Akreditace se týká nejen zdravotní péče, ale i všech neklinických pracovišť – tedy celé nemocnice. Dlouhodobé naplňování národních akreditačních standardů zajišťuje trvalé, kontinuální zvyšování kvality a bezpečí zdravotní péče. Vybraná klinická pracoviště jsou akreditována na I. nebo II. stupeň dle požadavků odborné společnosti.

Pro zvýšení bezpečí pacientů jsou zaměstnanci seznámeni s managementem rizik. Personál je proškolen v používání tzv. rizikových léků a v předcházení vzniku nozokomiálních (nemocničních) nákaz. Při hospitalizaci jsou pacientům nabídnuty identifikační náramky jako prevence záměny pacienta. Před operací v celkové anestézii je opakovaně ověřována totožnost pacienta i místo operace. U každého hospitalizovaného pacienta je vyhodnoceno riziko pádu. Zřetel je brán na identifikaci bolesti a nutričního rizika. V případě stanovení rizika jsou zavedena systematická opatření k prevenci podvýživy. Důraz je kladen na oblast prevence a kontroly infekcí. Zavedeny jsou mnohé další postupy v souladu s platnou legislativou, které minimalizují rizika při poskytované péči.

Kvalita činnosti jednotlivých pracovišť nemocnice je sledována formou interních i externích auditů, sledovány jsou stanovené indikátory kvality péče. Prováděna je analýza evidovaných nežádoucích událostí, která následně slouží k preventivním opatřením. Zvláštní pozornost je věnována výskytu pádů a dekubitů (proleženin). Trvale je monitorována spokojenost ambulantních i hospitalizovaných pacientů.

K řízení kvality v našem zařízení můžete přispět i Vy, pokud vyjádříte svoje podněty, připomínky k poskytované péči.

Ke stažení

PřílohaVelikost
PDF icon Rádce pacienta2.77 MB
PDF icon Politika kvality63.06 KB