Nutriční tým se věnuje zkvalitnění stravy dle přání maminek na porodním

Oblastní nemocnice Trutnov, a.s.

Pomocí cíleně zaměřeného dotazníkového šetření zkoumáme spokojenost i potřeby maminek na našem gynekologicko-porodnickém oddělení. Šetření se týká i stravy a právě jejímu zkvalitnění se nyní věnuje náš nutriční tým. Ten na základě výsledku šetření navrhne začátkem listopadu vyhovující skladbu jídelníčku pro maminky. Máme v úmyslu rodičkám nabídnout možnost výběru stravy ze dvou jídel.

Pacienti letos hodnotí i ambulance Letos jsme nově přistoupili k zavedení hodnocení spokojenosti pacientů na ambulancích. Od září může i ambulantní pacient vyplnit anonymně sdělení k poskytnuté péči na ambulanci, kterou navštíví. U dveří ambulancí jsou umístěny schránky, kde si pacient vyzvedne kartičku k vyplnění.

Budeme rádi, pokud pacienti vyjádří své názory, ať již na ambulanci či během hospitalizace – napomáhají nám tak zvyšovat kvalitu námi poskytované péče.

Hodnocení spokojenosti pacientů je součástí splnění standardů požadovaných k akreditaci Spojenou akreditační komisí, kterou plánujeme do konce roku.

Zajímá nás i spokojenost zaměstnanců Je v našem zájmu zvýšit spokojenost zaměstnanců, proto také naši zaměstnanci obdrželi krát-ký, anonymní dotazník spokojenosti. V letošním roce se šetření týká skupiny nelékařských zdravotnických pracovníků, kterých nyní máme nedostatek.

Výsledky šetření budou přeloženy vedení nemocnice, s cílem zvýšit spokojenost našich zaměstnanců.

Mgr. Jarmila Ročková, Manažerka kvality Oblastní nemocnice Trutnov