Informace pro pozůstalé

Vážení pozůstalí,

je nám velice líto, že ztrácíte svého blízkého. Chtěli bychom Vám co nejvíce ulehčit tyto dny. Pro úplnou informaci Vám proto poskytujeme písemný návod, jak dále postupovat při vyřizování náležitostí.

Nemocnice

Po obdržení oznámení o úmrtí se pozůstalí dostaví na oddělení v nemocnici, kde byl zesnulý naposledy hospitalizován.

Všechny osobní věci po zemřelém jsou po písemném sepsání dvou kopií předány nejbližšímu pozůstalému po předložení jeho občanského průkazu a proti podpisu.

 • oblečení (bez luxusních částí oděvu),
 • další osobní věci (kromě cenností) do celkové hodnoty menší jak 5000 Kč,
 • menší obnosy peněz do 1000 Kč.

Věci zemřelého, které nebyly vydány nejbližšímu pozůstalému, jsou uschovány v trezoru nemocnice, o čemž nemocnice podá písemnou zprávu příslušnému soudu. Jsou to věci jako:

 • luxusní části oděvů,
 • cennosti,
 • vkladní knížky,
 • šperky,
 • drahé kovy,
 • cenné papíry,
 • vkladové certifikáty,
 • hotové peníze tuzemské i zahraniční více jak 1000 Kč.

Pozůstalostní řízení se zahajuje, jakmile se příslušný soud dozví o úmrtí. Soud pověří projednáním dědictví notáře, který pozůstalým zašle výzvu k projednání dědictví se všemi potřebnými informacemi, dědictví projedná a předloží k rozhodnutí soudu. V rozhodnutí soudu je uveden pozůstalý, kterému mají být vydány věci uložené v trezoru nemocnice. Na základě předložení rozhodnutí soudu s razítkem právní moci nemocnice věci pozůstalým vydá.

Pohřební služba

Pohřeb je možné zadat kterékoliv pohřební službě.

Oblečení pro zemřelého pozůstalí odevzdávají na pohřební službě v místě vyřizování pohřbu. Žádný doklad o úmrtí k vyřizování nepotřebují. Zde si mohou dohodnout i zvláštní úpravu zemřelého. Jejich služby jsou kompletní, od tištění parte, smuteční květinové výzdoby až po typ obřadu, dle přání příbuzných.

Pozůstalí

Pohřební služba zařídí všechny potřebné náležitosti, vystaví vypravovateli pohřbu doklad o pohřbu a bude ho aktuálně informovat o dalších postupech.

Úmrtní list se vystavuje na matrice až později, obvykle do měsíce po pohřbu. Vydává se přímým příbuzným. K vydání úmrtního listu je vhodné předložit rodný, popřípadě oddací list zemřelého. Občanský průkaz se rovnou posílá na matriku. Doklad zdravotního pojištění zemřelého (karta pojištěnce) je nutno vrátit příslušné zdravotní pojišťovně, nebo odevzdat v přijímací kanceláři nemocnice, která vyřídí předání u zdrav. pojišťovny.