Chirurgická jednotka intenzivní péče

Kontakty

Velín JIP+420 499 866 277

Návštěvní hodiny

Den Doba
pondělí – neděle 13.00 – 19.00

Umístění

Oblastní nemocnice Trutnov, a.s.
2. NP vlevo od výtahu

Popis pracoviště

Oddělení je vybaveno podle moderních požadavků na oddělení JIP. Jsou zde umísťováni nemocní po závažných operačních výkonech a neoperovaní nemocní, kteří vyžadují trvalý dohled (např. pacienti se závážným poraněním hlavy, mozku, hrudníku, břicha apod.). Na oddělení se nachází 5 trvale monitorovaných lůžek. V každém pokoji je možnost připojení na internet.

V rámci lůžkového fondu chirurgického oddělení jsou hospitalizováni i oční a ORL pacienti.