Skiagrafie (RTG)

Kontakty

Pevná linka+420 499 866 315

Zasílání obrazové dokumentace, včetně nahrávání na CD, provádí RTG recepce
(tel. číslo +420 499 866 318, rtg.recepce@nemtru.cz)

Ordinační a provozní doba

Den Čas Poznámka
Pondělí 07.00 – 15.15
bez objednání
15.15 – 07.00
pohotovost
Úterý 07.00 – 15.15
bez objednání
15.15 – 07.00
pohotovost
Středa 07.00 – 15.15
bez objednání
15.15 – 07.00 pohotovost
Čtvrtek 07.00 – 15.15
bez objednání
15.15 – 07.00
pohotovost
Pátek 07.00 – 15.15
bez objednání
15.15 – 07.00
pohotovost
Pracoviště zajišťuje nepřetržitou pohotovost – úrazy, akutní stavy.  

Umístění

Oblastní nemocnice Trutnov, a.s.
0. NP

Popis pracoviště

Popis metody

Skiagrafie je diagnostická metoda pro zobrazení tvrdých i měkkých tkání těla, která využívá rentgenové, jinak také ionizační záření. Jde o dvojrozměrné zobrazení trojrozměrné části lidského těla.

Umístění

Skiagrafické pracoviště ONT je umístěno v I.NP pavilonu A2 v areálu nemocnice.

Pracoviště je vybaveno dvěma přístroji s přímou digitalizací (metoda přímé digitalizace “DR” – expozice detekována přímo ve speciálním detektoru, jenž je součástí přístroje; okamžitá generace obrazové informace) a jedním přístrojem pro nepřímou digitalizaci (metoda nepřímé digitalizace “CR” – obrazová dokumentace se získává,,čtením“ – digitalizací informace z folie ve speciálním digitizéru).

Pracoviště poskytuje služby pro hospitalizované i ambulantní pacienty.

Prováděná vyšetření

Běžná vyšetření nitrohrudních a nitrobřišních orgánů, skeletu a vyšetření dle zvláštních požadavků indikujících lékařů. Vyšetření se vždy provádí podle MÍSTNÍCH RADIOLOGICKÝCH STANDARDŮ a při dodržení všech legislativních požadavků v oblasti poskytování zdravotních služeb a podmínek radiační ochrany při nakládání se se zdroji ionizačního záření (ZIZ)

Vyšetření provádí radiologický asistent jako aplikující odborník na základě požadavku indikujícího lékaře.

Nežádoucí účinky

Z dlouhodobého hlediska rentgenové záření nepůsobí příznivě a proto je nutné toto vyšetření podstupovat uvážlivě pouze v nutných případech. To platí zejména u dětí a lidí v produktivním věku. Pacient vyjadřuje svůj souhlas s vyšetřením tím, že se dostaví na na RTG odd., předá obsluze požadavek k RTG vyšetření a nevyjádří nesouhlas ani po informaci o průběhu vyšetření.

Popis vyšetření

Výsledek vyšetření v podobě popisu lékařem RDG oddělení je případě neakutních vyšetření k dispozici následující pracovní den během dopoledne, v případě nebezpečí z prodlení (indikujícím lékařem vyšetření požadováno STATIM), je popis vyšetření zhotoven v nejbližší možné době (obvykle do 30 minut). Výsledky vyšetření pro lékaře mimo ONT jsou zasílány poštou na pracoviště indikujícího lékaře.

Průběh vyšetření

Provedení klasického rentgenového snímku je neinvazivní a u spolupracujících pacientů nenáročné vyšetření, které nevyžaduje speciální přípravu. Správné provedení vyžaduje spolupráci s radiologickým asistentem, který toto vyšetření provádí. Je tedy nutné, abyste se řídili jeho pokyny. Asistent Vám naopak v případě zájmu poskytne potřebné informace k prováděnému vyšetření.

Žádanka

Vyšetření bude provedeno pouze po předložení řádně vyplněné žádanky, kterou předložíte přímo na RTG pracovišti. Žádanku vystavuje indikující lékař Řádně vyplněný požadavek k RDG vyšetření musí obsahovat všechny náležitosti:

∙ identifikace pacienta – jméno, příjmení, rodné číslo, zdravotní pojišťovna

∙ klinická diagnóza a číselná diagnóza (číselná dg. musí odpovídat požadavku na vyšetření podle
Mezinárodního statistického klasifikačního seznamu nemocí a přidružených zdravotních problémů) ∙ specifikace požadovaného vyšetření

∙ cíl a očekávaný přínos (odůvodnění) požadavku lékařského ozáření – klinická otázka

∙ u žen ve fertilním věku vyloučení těhotenství

∙ údaje o možnosti využití předchozích RTG vyšetření (možno využít předchozí RTG vyš. ANO/NE)

∙ údaje o výšce a váze pacienta

∙ podpis a razítko indikujícího lékaře