Odběry a příjem materiálu pro mikrobiologii

Kontakty

Příjem materiálu+420 499 866 420

Odběry materiálu

Den Čas
Pondělí 06.30 – 13.30
Úterý 06.30 – 13.30
Středa 06.30 – 11.10
Čtvrtek 06.30 – 13.30
Pátek 06.30 – 13.30

V čase 10.00 – 11.00 jsou zájemcům prováděny odběry na PCR vyšetření COVID-19. Před odběrem zažádejte svého praktického lékaře o vystavení žádanky. Při vstupu do čekárny i ordinace je třeba mít nasazen respirátor.
Sestra není v odběrové místnosti stále přítomna, proto v její nepřítomnosti prosím zvoňte na zvonek vedle dveří do odběrové místnosti.

Příjem materiálu

Den Čas
Všední dny 06.00 – 17.00
Sobota, neděle, svátky 06.00 – 11.30

Umístění

Oblastní nemocnice Trutnov, a.s.
Přízemí

Popis pracoviště

Odběry materiálu

V odběrové místnosti OLMI se provádějí odběry biologického materiálu od ambulantních pacientů. Provádějí se zde odběry krve, výtěry a odběry na mykologické vyšetření.

Příjem materiálu

Příjmová místnost na OLMI slouží k příjmu biologického materiálu od svozové služby do laboratoří. Zároveň se zde tisknou a expedují výsledky mikrobiologických vyšetření a vydává se odběrový materiál řidičům svozových služeb.

Materiál dodaný zřízenci nemocnice mimo pracovní dobu se ukládá v zádveří na okénku. Klíč je k dispozici na vrátnici.

Personál

odběrová sestra

Informace pro smluvní zařízení

Svoz materiálu se provádí vlastním vozidlem ON TU a.s. Ve všední dny ve smluvenou dobu vozidlo sbírá materiál na předem domluvených svozových místech. Biologický materiál, který je odebrán po uskutečnění příslušného denního svozu se uskladní podle podmínek, uvedených v dokumentu Odběr a zasílání materiálu na mikrobiologické vyšetření na Oddělení lékařské mikrobiologie a imunologie ON Trutnov a.s. Stručně: Materiály statimové kvality (v mikrobiologii likvor) nebo materiály týkající se vitálně indikovaných vyšetření (likvor, hemokultury v indikovaném případě) jsou důvodem ke konsiliu s lékařem OLMI i mimo pracovní dobu, v sobotu, v neděli nebo ve svátek na číslech mobilních telefonů uvedených na webovských stránkách OLMI. Lékař OLMI na základě konsilia rozhodne, zda ON TU vyšle vozidlo pro biologický materiál, tak, aby mohl být zpracován v co nejkratší době (tj.ihned po dodání na OLMI) nebo zda je možné nasadit empirickou antibiotickou terapii podle anamnestických údajů u pacienta a na základě jeho biochemických laboratorních vyšetření a materiál uskladnit podle postupu definovaného v preanalytické fázi příslušného vyšetřovacího postupu pro příslušný biologický materiál, aby byl tento dopraven na OLMI v nebližší době pravidelného svozu. Obecně platí, že při oddáleném zpracování materiálu na OLMI se hemokultury uchovávají v místě pracoviště, kde byl proveden odběr v termostatu při 37C, moč se uchovává v lednici a výtěry v transportní půdě lze uchovávat při pokojové teplotě. Likvor je vždy důvodem k vyslání vozidla. Bližší údaje jsou uvedeny u příslušných vyšetření.