Laboratoř klinické mikrobiologie

Kontakty

Laboratoř+420 499 866 401

Provozní doba

Den Čas
Pondělí 06.00 – 14.30
Úterý 06.00 – 14.30
Středa 06.00 – 14.30
Čtvrtek 06.00 – 14.30
Pátek 06.00 – 14.30
V době od 14.30 do 17.30 je zajištěna služba

Umístění

Oblastní nemocnice Trutnov, a.s.

Popis pracoviště

zpracovává klinicky nejzávažnější materiály: hemokultury, likvory, hnis z operačních ran, kanyly aj. Provádějí se zejména mikroskopická a kultivační vyšetření s izolací bakteriálních původců, jejich identifikací a vyšetřením citlivosti na antibiotika a chemoterapeutika. Zabývá se rovněž rychlým přímým průkazem antigenů přímo z klinického materiálu (latexaglutinace původců bakteriálních meningitid) a mikroskopickou a kvantitativní kultivační diagnostikou z materiálu z dolních dýchacích cest (sputa, BAL, výplachy bronchů apod.).

Personál

primářka
vedoucí antibiotického střediska
konziliářka ATB terapie
Lékařský pokoj+420 499 866 400
Mobilní telefon+420 727 834 502
vysokoškolská pracovnice
Lékařský pokoj+420 499 866 405