Mgr. Olga Bechyňková

vysokoškolská pracovnice

Mikrobiologie a imunologie
Oblastní nemocnice Trutnov, a.s.
Telefonní čísla: 
Lékařský pokoj+420 499 866 405

Kde pracuji?

Oblastní nemocnice Trutnov, a.s.

Zabývá se serologickou a imunologickou diagnostikou infekčních onemocnění zejména na základě průkazu protilátek proti bakteriálním,...

Oblastní nemocnice Trutnov, a.s.

zpracovává výtěry z krku, z rekta kultivačními metodami, provádí mikroskopická vyšetření a kvantitativní kultivace z moče, provádí...

Oblastní nemocnice Trutnov, a.s.

Provádí mikroskopické a klasické kultivační vyšetření na původce tbc na tuhých kultivačních půdách, rychlou kultivaci v tekutých půdách v ...

Oblastní nemocnice Trutnov, a.s.

zpracovává klinicky nejzávažnější materiály: hemokultury, likvory, hnis z operačních ran, kanyly aj. Provádějí se zejména mikroskopická a...