Lůžkové oddělení rehabilitace

Kontakty

Inspekční pokoj+420 499 866 427

Návštěvní hodiny

Den Čas
Pondělí – neděle 13.00 – 19.00

Umístění

Oblastní nemocnice Trutnov, a.s.
5. NP

Popis pracoviště

Lůžková část rehabilitačního oddělení v trutnovské nemocnici zajišťuje péči o pacienty s poruchami pohybového aparátu ze spádové oblasti Trutnov. Lůžkové oddělení je umístěno v areálu nemocnice, v budově D, v pátém patře. Disponuje 27ti elektricky polohovatelnými lůžky. Na všech pokojích je k dispozici připojení na internet.

Naše oddělení zajišťuje následnou lůžkovou rehabilitaci pro pacienty trutnovské nemocnice ( z oddělení neurologie, ortopedie, chirurgie, interny, gynekologicko-porodnického oddělení, onkologie a ARO) nebo přeložené z jiných zdravotnických zařízení.

Hospitalizace je plánována na základě zadání ošetřujícího lékaře jednotlivých oddělení. Jedná se nejčastěji o pacienty po operacích pohybového aparátu ( TEP kyčelních a kolenních kloubů ), úrazech, operacích páteře, prodělaných cévních mozkových příhodách s následnou těžkou poruchou hybnosti. Terapii provádějí zkušení a vyškolení fyzioterapeuté na základě předpisu rehabilitačního lékaře s využitím moderních léčebných metod založených na neurofyziologickém podkladě. Při terapii využíváme kolenní a ramenní motodlahy, aplikaci fyzikální terapie včetně vodoléčeby. Hlavním cílem léčby je návrat pacienta do co nejlepší kondice a zdraví v rámci jednotlivých diagnoz, co nejlepší soběstačnosti a sebeobsluhy.

Součástí oddělení je pracoviště ergoterapie. Na oddělení dochází logopedičtí pracovníci a sociální pracovnice. Pacient je před propuštěním vybaven potřebnými kompenzačními pomůckami.

V současné době je oddělení před plánovanou rekonstrukcí, jejímž cílem je zvýšení komfortu klientů našeho oddělení. Oddělní disponuje 3 jednolůžkovými pokoji a robotikou (Zebris, Pablo, Meditutor, Gloreha, FES (funkční elektrostimulace).