Lůžková oddělení - interna

Oblastní nemocnice Trutnov, a.s.

Na oddělení jsou hospitalizováni převážně pacienti vyžadující léčbu vnitřních chorob.

Oddělení se dělí na dvě stanice ve 4. poschodí....

Oblastní nemocnice Trutnov, a.s.

Na 6 lůžcích umožňuje kompletní sledování životních funkcí u život ohrožujících stavů a léčebná opatření při poruše těchto funkcí, včetně...

Oblastní nemocnice Trutnov, a.s.

Toto oddělení o 3 dvoulůžkových pokojcíh provozně navazuje na JIP, umožňuje zvýšený dohled nad pacienty překládanými z JIP po zvládnutí...