Centrální sterilizace materiálu

Umístění

Oblastní nemocnice Trutnov, a.s.
1. NP

Popis pracoviště

Centrální sterilizace je samostatné odborné pracoviště, které bylo dáno do provozu současně s operačními sály. Pracuje v přímé návaznosti na centrální operační sály pomocí výtahů. Zajišťuje předsterilizační přípravu s následnou sterilizací nástrojů a materiálu jak pro centrální operační sály, tak pro ostatní oddělení nemocnice i soukromý sektor. Celý proces je bedlivě sledován a pečlivě kontrolován.

Přístrojové vybavení

  • Dekomaty na mytí nástrojů, na endoskopické nástroje,
  • tři parní autoklávy,
  • jeden kombinovaný autokláv (pára, formaldehyd).

Je používána pouze medicinální pára. Každý přístroj je pravidelně testován. Veškerý sterilní materiál, který se u operovaného pacienta používá, je testem dokumentován. Vybavení splňuje nejmodernější požadavky na proces sterilizace dle platných vyhlášek (vyhl. 195/2005 Sb.).

Personální zastoupení CS

  • Všeobecné sestry se vzděláním v problematice sterilizace, dezinfekce a provozu centrální sterilizace,
  • dělnice ve zdravotnictví,
  • pomocnice na úklid.

Jednotlivé pracovní postupy na sebe bezprostředně navazují. Zaměstnanci jsou školeni pro zvládnutí práce na CS v rámci vzdělávání pracovníků ve zdravotnictví.