Koronavirus - informační linka

Oblastní nemocnice Trutnov, a.s.

Vzhledem k aktuálnímu tématu infekce koronavirem zřídila nemocnice Trutnov pro pacienty našeho regionu informační linku, kde poskytujeme základní informace o postupu v případě podezření na infekci – telefonní čísla 737 231 167 nebo 721 007 020 jsou dostupná každý všední den od 6:00 do 18:00 hodin. Standardní doporučení pro postup v případě akutní respirační infekce (klidový režim, zůstat doma, minimalizovat kontakt s ostatními…) jsou obecně platná. Další podrobnější a především aktuální informace lze získat na stránkách Ministerstva zdravotnictví.