Regulační poplatky

Regulační poplatky byly zavedeny za účelem omezení plýtvání a zneužívání zdravotnických služeb. Regulační poplatky platí pojištěnec, za dítě jeho zákonný zástupce. Peníze z poplatků za péči v nemocnici i za ošetření v ambulancích používá nemocnice mimo jiné na úhradu hotelových služeb spojených s hospitalizací a dále také na nákup kvalitního vybavení. Pokud výše poplatků, které musí pojištěnec za daný rok uhradit, přesáhne takzvaný ochranný limit 5 000 Kč (u dětí do 18 let a osob starších 65 let 2 500 Kč), jeho pojišťovna mu částku navíc vrátí, a to do 60 dnů od uplynutí čtvrtletí, ve kterém k překročení limitu došlo. Pokud je však daná částka nižší než 50 Kč, uhradí ji pojišťovna až po uplynutí kalendářního roku. Do tohoto limitu se ale započítávají jen některé poplatky.

Za tyto peníze bylo pořízeno například zvedací zařízení pro nepohyblivé nemocné, ultrazvukový přístroj či postýlky na dětské oddělení.

Kontaktní osoba

Regulační poplatky se platí za

  • Návštěvu pohotovosti ve všední dny od 15.30 – 7.00 nebo v sobotu, neděli a ve svátek 90 Kč.

Kupony na regulační poplatky můžete zakoupit zde

  • Automat u hlavního vchodu od centrálního parkoviště na chirurgické oddělení (pavilon A1).
  • Automat u hlavního vchodu do budovy Interny (pavilon D).
  • Pokladna u chirurgických ambulancí (pavilon A1 – 1. PP).
  • Pokladna u interních ambulancí (pavilon D – 2. NP).
  • Kartotéka u vstupu na gynekologické oddělení (pavilon L).
  • Centrální pokladna vedle vstupu na Hemodialýzu (pavilon A1).

Údaje pro bezhotovostní platbu za regulační poplatky

Částku za regulační poplatky je možné uhradit na základě předané faktury na číslo účtu 186345575/0300, s variabilním symbolem uvedeným na obdržené faktuře.

Právní předpisy

  • Zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, §16a Regulační poplatky, §16b Limity regulačních poplatků a doplatků na léčiva nebo potraviny pro zvláštní lékařské účely