Plicní ambulance

Kontakty

Objednávky+420 499 866 350

Ordinační doba

Den Čas
Pondělí 07.00 – 12.00
Úterý 07.00 – 12.00
Středa 07.00 – 12.00
Čtvrtek 07.00 – 12.00
Pátek 07.00 – 12.00

Provozní doba

Den Čas
Všední dny 06.00 – 15.00

Umístění

Oblastní nemocnice Trutnov, a.s.
1. NP, vstup hlavním vchodem od hlavního parkoviště a od centrálních operačních sálů

Popis pracoviště

Plicní ambulance zajišťuje diagnostickou, terapeutickou a dispenzární péči o dospělé pacienty s chronickými nemocemi dýchacího ústrojí, zejm. s chronickou obstrukční plicní nemocí (CHOPN), bronchiálním astmatem, plicními nádory, intersticiálními plicními procesy a tuberkulózou. Dále provádíme vyšetření pro posudkové účely, vydáváme doporučení k lázeňské léčbě nebo dlouhodobé domácí oxygenoterapii (DDOT) a poskytujeme konziliární vyšetření pro ostatní oddělení nemocnice.

V diagnostice využíváme služeb radiodiagnostického oddělení, oddělení nukleární medicíny a oddělení lékařské mikrobiologie a imunologie. Pacienty, jejichž zdravotní stav vyžaduje hospitalizaci, odesíláme na interní oddělení včetně JIP. Dále spolupracujeme s onkologickým oddělením, Plicní klinikou FNHK a Odborným léčebným ústavem Albertinum Žamberk.

Ke každému vyšetření, s výjimkou plánovaných kontrol, je vhodné doporučení praktického nebo jiného odborného lékaře. Do ambulance je nutné se předem objednat, a to telefonicky v provozní době. Upozorňujeme, že celková doba návštěvy plicní ambulance může dosáhnout 2 a více hodin.

Prováděné výkony

 • spirometrie
 • celotělová pletyzmografie
 • vyšetření transferfaktoru
 • bronchodilatační testy
 • zátěžové testy (6-MWT)
 • vyšetření vydechovaného NO (FeNO)
 • pulzní oxymetrie
 • screening spánkové apnoe
 • infúzní léčba
 • inhalační léčba
 • odběry biologického materiálu (sputum, indukované sputum, krev, krevní plyny)
 • kontrola a edukace inhalačních technik

Bronchoskopie a další speciální vyšetření objednáváme na Plicní kliniku FNHK, kde také konzultujeme komplikované případy v rámci multidiscipli­nárního týmu.