Tuberkulinový test

Tuberkulinový kožní test (Mantouxova zkouška) slouží ke zjištění, zda byl jedinec infikován bakterií Mycobacterium tuberculosis. Nejčastěji se využívá v rámci vyšetřování osob, které přišly do styku s nemocným tuberkulózou, nebo před očkováním dětí proti tuberkulóze v jiném než novorozeneckém věku. Provádí se injekční aplikací tuberkulinu (směsi mykobakteriálních proteinů) do kůže levého předloktí a následně se hodnotí zduření v místě vpichu za 72 hodin. Pozitivita testu není průkazem aktivní tuberkulózy a může být způsobena také předchozím očkováním proti tuberkulóze nebo infekcí netuberkulózními mykobakteriemi (jinými druhy rodu Mycobacterium). V odůvodněných případech se doplňuje senzitivnějšími a specifičtějšími krevními testy (QuantiFERON-TB Gold, T-SPOT.TB).

Zpět na Kalmetizaci