BCG vakcinace

Očkování proti tuberkulóze oslabeným kmenem Mycobacterium bovis (BCG – bacillus Calmette-Guérin) se provádí injekční aplikací jedné dávky BCG vakcíny do kůže levé paže. Po očkování se v místě vpichu rozvíjí místní zánětlivá reakce (vřídek), která se během 2 – 3 měsíců hojí malou jizvou.

Význam BCG vakcinace spočívá v ochraně před nejzávažnějšími klinickými formami tuberkulózy (miliární tuberkulóza, bazilární meningitida) a netuberkulózními mykobakteriózami (tuberkulóze podobnými onemocněními), přičemž protektivní imunita přetrvává do dospělosti. Vzhledem k nízkému výskytu tuberkulózy v České republice (řádově stovky případů ročně) byla v roce 2010 plošná BCG vakcinace nahrazena selektivní BCG vakcinací rizikových jedinců.

Doporučení k pravidelnému očkování posuzuje lékař novorozeneckého oddělení na základě dotazníku vyplněného zákonným zástupcem dítěte. Informace o zvýšeném riziku tuberkulózní infekce jsou předány praktickému lékaři pro děti a dorost, který zpravidla do 1 měsíce odešle dítě na kalmetizační pracoviště. Děti starší 6 týdnů se očkují na základě předchozí negativity tuberkulinového testu. Pravidelné očkování proti tuberkulóze je hrazeno z prostředků veřejného zdravotního pojištění.

Kdy je dítě indikováno k selektivní BCG vakcinaci?

 • alespoň jeden z rodičů nebo sourozenců dítěte nebo člen domácnosti, v níž dítě žije, má aktivní tuberkulózu
 • dítě, alespoň jeden z rodičů nebo sourozenců dítěte nebo člen domácnosti, v níž dítě žije, se narodil nebo souvisle déle než 3 měsíce pobýval ve státě s vyšším výskytem tuberkulózy než 40/100 tis. obyvatel
 • dítě bylo v kontaktu s nemocným tuberkulózou

Kdy není možné BCG vakcinaci provést?

 • alergická reakce na některou ze složek BCG vakcíny
 • tuberkulóza v anamnéze, pozitivní tuberkulinový test
 • rodinná anamnéza primárního imunodeficitu (do vyloučení imunodeficitu)
 • poruchy imunity včetně těžkých onemocnění jater a ledvin, zhoubných onemocnění krve a krvetvorných orgánů, HIV/AIDS, léčby kortikosteroidy, cytostatiky, ozařováním apod. (do vyloučení základní příčiny)
 • akutní horečnatá onemocnění (do 2 týdnů po vyléčení)
 • černý kašel, spála, neštovice apod. (do 6 týdnů po vyléčení)
 • hepatitida, infekční mononukleóza (do 6 měsíců po vyléčení)
 • souběžné očkování (odstup 4 týdnů před BCG vakcinací a 12 týdnů po BCG vakcinaci)

Očkování na žádost zákonného zástupce dítěte se provádí od 6. měsíce do 16 let věku na základě předchozí negativity tuberkulinového testu a souhlasného stanoviska praktického lékaře pro děti a dorost. Zákonný zástupce dítěte hradí v tomto případě veškeré náklady spojené s očkováním podle platného ceníku.

Tuberkulinový test 300 Kč
BCG vakcinace 700 Kč

Přeočkování proti tuberkulóze se neprovádí, protože jde o postup, který nemá odborné opodstatnění a je v rozporu s doporučením České pneumologické a ftizeologické společnosti (ČPFS) i Světové zdravotnické organizace (WHO).

Zpět na Kalmetizaci