Screening spánkové apnoe

Zástavy dýchání ve spánku (apnoe) patří mezi závažná onemocnění, která mají významný vliv na vznik a průběh kardiovaskulárních nebo metabolických onemocnění (infarktu myokardu, cévní mozkové příhody, diabetu apod.) a nepříznivě ovlivňují výhled dožití. Projevují se chrápáním, přerušovaným spánkem, bolestmi hlavy, celkovou únavou, nadměrnou denní spavostí i sexuální dysfunkcí. Základem léčby je podpora dýchání přetlakem v dýchacích cestách (CPAP, BPAP apod.) během spánku za pomoci nosní nebo obličejové masky.

Screeningové vyšetření, které poskytujeme na našem pracovišti, spočívá v monitoraci dýchání během spánku v domácím prostředí bez nutnosti hospitalizace. Vyšetřované osobě je na základě podepsané smlouvy o výpůjčce na jeden i více dnů zapůjčena monitorovací jednotka, která se připevní na hrudník a po stanovenou dobu od automatické nebo manuální aktivace měří průtok vzduchu nosem, okysličení krve a zaznamenává chrápání.

Screeningové vyšetření je pouze orientační. V případě podezření na spánkovou apnoi bude pacientovi doporučeno plnohodnotné somnografické vyšetření ve spánkové laboratoři, které je zároveň nezbytnou podmínkou indikace přetlakové léčby.

Zpět na Plicní ambulanci