Gynekologické ambulance a poradny

Oblastní nemocnice Trutnov, a.s.

Ve dvou ambulancích probíhá základní péče o ženy těhotné i netěhotné. V oblasti gynekologické jde o péči preventivní (vhodná je kontrola 1...

Oblastní nemocnice Trutnov, a.s.

Ambulance je vybavena přístrojem Siemens, který dovoluje vyšetřovat třemi sondami (abdominální, vaginální, cévní) ve všech druzích...

Oblastní nemocnice Trutnov, a.s.

Zaměřuje se na léčbu žen se samovolným únikem moči (inkontinencí). Součástí péče je komplexní urogynekologické vyšetření, které zahrnuje...

Oblastní nemocnice Trutnov, a.s.

Poradna je určena ke sledování pacientek s abnormálním nebo nejasným nálezem na děložním čípku. Součástí poradny je podrobné kolposkopické...

Oblastní nemocnice Trutnov, a.s.

V externích gynekologických ambulancích poskytujeme základní ambulantní gynekologicko-porodnickou péči zahrnující

  • základní určení a...
Oblastní nemocnice Trutnov, a.s.

V externích gynekologických ambulancích poskytujeme základní ambulantní gynekologicko-porodnickou péči zahrnující

  • základní určení a...