Rehabilitace

Oddělení je akreditováno pro přípravu lékařů ke specializované způsobilosti.

Na Rehabilitačním oddělení Oblastní nemocnice Trutnov a.s. poskytujeme ambulantní rehabilitační péči, komplexní léčebnou rehabilitační péči na akutních rehabilitačních lůžkách a dále zajišťujeme rehabilitační péči na všech lůžkových odděleních nemocnice. Oddělení je personálně i přístrojově vybaveno tak, aby mohlo plnit požadavky, které jsou na něj v regionu kladeny. Cílem rehabilitace je úprava, zlepšení či alespoň stabilizace zdravotního stavu pacientů s chorobami rehabilitací ovlivnitelnými.

Nehrazené služby

Služby, nehrazené z veřejného zdravotního pojištění. Patří mezi ně baňkování, kineziotaping, neinvazivní laserová terapie a uhličité...

Přístrojové vybavení rehabilitace

Při rehabilitaci našich pacientů nám pomáhají následují přístroje: motodlaha, motomed, částečná vířivka a celková vířivka,...

Ambulance rehabilitace

Oblastní nemocnice Trutnov, a.s.

Prioritně zajišťujeme vyšetření, ošetření a další péči u pacientů, kteří jsou v naší nemocnici hospitalizováni na jednotlivých lůžkových...

Neurorehabilitace

Oblastní nemocnice Trutnov, a.s.

Ambulance zajišťuje rehabilitační péči o pacienty s onemocněním centrálního i periferního nervového systému

  • stavy po cévních mozkových...

Lůžkové oddělení rehabilitace

Oblastní nemocnice Trutnov, a.s.

Lůžková část rehabilitačního oddělení v trutnovské nemocnici zajišťuje péči o pacienty s poruchami pohybového aparátu ze spádové oblasti...