Počítačová tomografie (CT)

Kontakty

Sestry - objednávky+420 499 866 316, +420 606 630 895rtgct@nemtru.cz
Fax+420 499 866 495
Lékař+420 499 866 319

Zasílání obrazové dokumentace, včetně nahrávání na CD, provádí RTG recepce
(tel. číslo +420 499 866 318, rtg.recepce@nemtru.cz)

Ordinační a provozní doba

Den Čas Poznámka
Pondělí 07.30 – 17.00 Jen na objednání
Úterý 07.30 – 17.00 Jen na objednání
Středa 07.30 – 17.00 Jen na objednání
Čtvrtek 07.30 – 17.00 Jen na objednání
Pátek 07.30 – 17.00 Jen na objednání
Mimo pracovní dobu nepřetržitá pohotovost – úrazy akutní vyšetření.  

Umístění

Oblastní nemocnice Trutnov, a.s.
1. NP, vlevo od výtahu

Popis pracoviště

Popis metody

Výpočetní tomografie (dále CT) je moderní metoda, která umožňuje zobrazení vnitřních orgánů lidského těla. Tato metoda využívá stejně jako běžný rentgenový přístroj účinků ionizačního záření.

Umístění

CT pracoviště ONT je umístěno v I.NP pavilonu A2 v areálu nemocnice.

Přístrojové vybavení

V současnosti můžete být na našem oddělení vyšetřeni na špičkovém multidetektorovém přístroji ffirmy Siemens (Německo) – Somatom Definition 64.

Prováděná vyšetření

CT vyšetření CNS. CT vyšeření nitrohrudních a nitrobřišních orgánů a trávící soustavy. CT vyšetření muskuloskeletálního systému. Intervenční výkony pod CT kontrolou (biopsie, punkce, drenáže).

Neprovádíme CT vyšetření srdce.

Vyšetření se vždy provádí podle MÍSTNÍCH RADIOLOGICKÝCH STANDARDŮ a při dodržení všech legislativních požadavků v oblasti poskytování zdravotních služeb a podmínek radiační ochrany při nakládání se se zdroji ionizačního záření (ZIZ).

Nežádoucí účinky

Z dlouhodobého hlediska rentgenové záření nepůsobí příznivě a proto je nutné toto vyšetření podstupovat uvážlivě pouze v nutných případech. To platí zejména u dětí a lidí v produktivním věku. Největší podíl na celkové ozáření populace z umělých zdrojů ionizačního záření připadá právě na CT.

Informovaný souhlas

Je nezbytné, abyste s tímto vyšetřením vyjádřili souhlas. Rentgenové záření totiž může mít z dlouhodobého hlediska nepříznivé účinky pro Váš organismus. Pacient vyjadřuje svůj souhlas s vyšetřením tím, že se dostaví na na RTG odd., předá obsluze požadavek k RTG vyšetření a nevyjádří nesouhlas ani po informaci o průběhu vyšetření. Dále je ve většině případů pro zobrazení vnitřních orgánů nutné podat jódovou kontrastní látku nitrožilně, která může poškodit funkci Vašich ledvin. S podáním jodové kontrastní látky musíte vyjádřit souhlas svým podpisem na dotazník pro podání kontrastní látky – viz Dokumentace ke stažení. Dotazník s podáním jodové kontrastní látky je s Vámi povinen vyplnit lékař, který Vás na vyšetření odesílá!!! Bez vyplněného dotazníku NELZE vyšetření provést!!!

Komplikace

Podání kontrastní látky může mít velmi zřídka časné komplikace v podobě alergické či alergii podobné reakci, které je nutné okamžitě řešit. Z toho důvodu je nezbytné, abyste ještě min. 20 min. po vyšetření setrval/a v čekárně CT pracoviště a v případě jakýchkoli nových potíží uvědomil/a personál (po aplikaci KL je každý pacient instruován o následném postupu). Pokud jste již v minulosti měl/a nežádoucí reakci na podání kontrastní látky nitrožilně event. výraznější kožní reakci na jódový dezinfekční prostředek, informujte o tom již lékaře, který Vás na vyšetření posílá. Ten by měl s lékaři CT pracoviště předem domluvit možnost podání kontrastní látky, event. speciální přípravu k předejití nežádoucích účinků. Tuto skutečnost opakujte samozřejmě i personálu CT pracoviště. O nutnosti podání kontrastní látky nitrožilně rozhoduje lékař radiolog CT pracoviště.

Další příprava

V některých případech je nutné vypití určitého množství vody či roztoku kontrastní látky, které slouží k orientačnímu odlišení či označení částí trávicí soustavy.

Popis vyšetření

Výsledek vyšetření v podobě popisu lékařem RDG oddělení je případě neakutních vyšetření k dispozici následující pracovní den během dopoledne, v případě nebezpečí z prodlení (indikujícím lékařem vyšetření požadováno STATIM), je popis vyšetření zhotoven v nejbližší možné době (obvykle do 3 hodin). Výsledky vyšetření pro lékaře mimo ONT jsou zasílány poštou na pracoviště indikujícího lékaře. Dostupnost vyšetření do 7 dnů, popis vyšetření do 3 dnů. Dostupnost vyšetření statim do 2 hodin, popis vyšetření do 3 hodin.

Objednání na vyšetření

Objednání odesílajícím lékařem. Objednání osobně na CT pracovišti budova A2 II.NP. Objednání osobně na tel. 499 866 316.

Postup při vyšetření, kontrastní látka

V případě, že se vyšetření obejde bez podání kontrastní látky nitrožilně, je postup při vyšetření jednoduchý. Vyšetření je zcela neinvazivní, bez komplikací, a samotné trvá maximálně několik minut. Po vyšetření můžete ihned opustit pracoviště i nemocnici. V případě podání kontrastní látky nitrožilně je nutné, abyste se k vyšetření dostavil/a nalačno (min. 4 hodiny před vyšetřením pouze menší množství tekutiny, ne kávu, alkohol a cigarety). Před vyšetřením Vám bude odbornou zdravotní sestrou zajištěn žilní vstup v podobě kanyly nejčastěji na horní končetině. Průvodním jevem samotného podání kontrastní látky může být pocit tepla v celém těle či nutkání na močení, tyto pocity však velmi rychle odezní.

Žádanka

Vyšetření Vám bude provedeno pouze po předložení řádně vyplněné žádanky, kterou předložíte přímo na pracovišti CT . Žádanku vystavuje indikující lékař, provedení vyšetření schvaluje lékař radiolog Řádně vyplněný požadavek k RDG vyšetření musí obsahovat všechny náležitosti:

∙ identifikace pacienta – jméno, příjmení, rodné číslo, zdravotní pojišťovna

∙ klinická diagnóza a číselná diagnóza (číselná dg. musí odpovídat požadavku na vyšetření podle
Mezinárodního statistického klasifikačního seznamu nemocí a přidružených zdravotních problémů) ∙ specifikace požadovaného vyšetření

∙ cíl a očekávaný přínos (odůvodnění) požadavku lékařského ozáření – klinická otázka

∙ u žen ve fertilním věku vyloučení těhotenství

∙ údaje o možnosti využití předchozích RTG vyšetření (možno využít předchozí RTG vyš. ANO/NE)

∙ údaje o výšce a váze pacienta

∙ podpis a razítko indikujícího lékaře