Cookies

Oblastní nemocnice Trutnov, a.s.

INFORMACE O POUŽÍVÁNÍ COOKIES

1. CO JSOU COOKIES A K ČEMU SE POUŽÍVAJÍ?
Cookies jsou malé textové soubory, které internetové stránky ukládají na Váš počítač nebo mobilní
zařízení v okamžiku, kdy tyto stránky začnete využívat. Téměř každá webová stránka využívá
technologii cookies pro zajištění fungování stránek a optimalizaci vzhledu a funkčnosti. Cookies též
přispívají k tomu, že Vaše interakce s webovými stránkami jsou bezpečnější a rychlejší, protože
cookies si umí zapamatovat po určitou dobu Vaše preference a úkony, které jste na nich provedli (např.
vidění úvodního banneru), takže tyto údaje pak nemusíte zadávat znovu a přeskakovat z jedné stránky na
druhou. Stránky díky tomuto poznají Vaši předchozí návštěvu a vědí, že jste se již například v jejich rámci
přihlašovali a rozklikli jejich některé části.
Údaje získané prostřednictvím cookies nezpřístupňujeme třetím osobám s výjimkou případů
uvedených v těchto pravidlech cookies.

2. JAKÉ DRUHY COOKIES A DALŠÍCH NÁSTROJŮ POUŽÍVÁME?
Podle funkce a účelu, pro které jsou užívány, se cookies typicky dělí do následujících kategorií, které
jsou užívány na této webové stránce:
 Nezbytně nutné cookies Vám umožní pohyb po webové stránce a využití jejích základních funkcí.
Obvykle jsou nastaveny pouze v reakci na Vaši činnost, která je žádostí o služby, jako je například
přihlášení se do zabezpečené části naší webové stránky. Tyto cookies jsou nezbytné pro použití
této webové stránky a zaručují jejich správné fungování v plném rozsahu. Pro jejich použití
nejsme povinni získat Váš souhlas. Doba platnosti těchto cookies je pouze po dobu trvání session
prohlížeče.
 Analytické a výkonnostní cookies nám umožňují rozpoznat a spočítat počet návštěvníků a získat
informace o tom, jak je webová stránka používána (např. jaké stránky uživatel otevírá nejčastěji a
jestli uživatel dostává z některých stránek hlášení o chybě). To nám pomáhá vylepšit fungování
webové stránky, například tak, že zajišťujeme, aby uživatelé snadno našli to, co hledají. Tyto
cookies smíme použit pouze na základě Vašeho souhlasu. Doba platnosti těchto cookies je 2 roky.

3. POUŽITÍ COOKIES TŘETÍCH STRAN
Využíváme též služeb třetích stran, abychom zjistili, jak užíváte tuto webovou stránku a mohli
optimalizovat Vaši uživatelskou zkušenost. Tyto třetí strany (zejména poskytovatelé externích služeb
analyzujících návštěvnost webu) mohou rovněž využívat cookies, nad kterými nemáme žádnou
kontrolu. K povolení využití služeb třetích stran bude zapotřebí Váš souhlas. Způsob ukládání a využité

cookies třetích stran se řídí zásadami přijatými těmito třetími stranami, které jsou dostupné na
následujících stránkách:
 Google Analytics - https://www.google.com/analytics/

4. ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ PROVOZOVATELI SOCIÁLNÍCH SÍTÍ
Naše webové stránky obsahují odkazy na sociální sítě, například ikonu Facebook nebo LinkedIn, které
mohou zpracovávat Vaše osobní údaje, typicky se může jednat o IP adresu a navštívené stránky či
může docházet k implementaci cookies do Vašeho prohlížeče. K takovému zpracování bude zapotřebí
Váš souhlas. Zpracování uvedených osobních údajů se řídí zásadami přijatými provozovateli těchto
sociálních sítí, které jsou dostupné na následujících stránkách:
 Facebook - https://www.facebook.com/

5. CO DĚLAT, KDYŽ SI NEPŘEJETE, ABY SE UKLÁDALY COOKIES?
Bez Vašeho výslovného povolení nesmíme ukládat soubory cookies s výjimkou nezbytně nutných
cookies pro běžný provoz webových stránek. O použití cookies na našich webových stránkách jste
informováni prostřednictvím tzv. cookie banneru, který se Vám zobrazí při návštěvě našich webových
stránek, případně poté, co došlo k odstranění dříve uložených cookies z Vašeho počítače nebo
mobilního zařízení. V něm si zvolíte rozsah zpracovaných cookies. Pokud nebude souhlas udělen, platí,
že s výjimkou cookies nezbytně nutných pro běžný provoz webových stránek nebudeme cookies
ukládat.
Cookies můžete ze svého počítače nebo mobilního zařízení také kdykoliv vymazat, a to prostřednictvím
nastavení prohlížeče. Odmítnutí cookies na stránce, kterou jste navštívili, však může způsobit, že na
určité oblasti stránky nebudete moci vstoupit, některé funkce mohou být potlačeny nebo při návštěvě
stránky nebudete moci přijímat osobní informace.
Dovolujeme si Vás upozornit, že pokud nastavením internetového prohlížeče odmítnete užívání a
ukládání cookies ve Vašem počítači, budete moci užívat naši webovou stránku i nadále, některé
možnosti a funkce však nemusí fungovat správně.

6. MÁTE DOTAZY V SOUVISLOSTI S VYUŽÍVÁNÍM COOKIES?
V případě dotazů ohledně těchto Informací o používání cookies nás prosím kontaktujte na
dpo@nemtru.cz.