Onkologické ambulance

Oblastní nemocnice Trutnov, a.s.
  • léčba nemocných s prokázaným zhoubným nádorovým onemocněním chemoterapií,
  • léčba komplikací při a po aplikaci chemoterapie vč. podpůrné...
Oblastní nemocnice Trutnov, a.s.

Paliativní onkologická péče je poskytována nemocným s ukončenou onkologickou léčbou v důsledku lečebně neovlivnitelné progrese...

Oblastní nemocnice Trutnov, a.s.

Mamologická ambulance řeší problematiku nádorových i nenádorových onemocnění ženského i mužského prsu. Nádorová onemocnění prsu jsou...

Oblastní nemocnice Trutnov, a.s.

Radioterapie kožních nádorů a nenádorových onemocnění. Radioterapie nenádorových onemocnění je léčbou volby zpravidla až po vyčerpání...

Oblastní nemocnice Trutnov, a.s.

Možné indikace radioterapie kobaltovým ozařovačem:

  • paliativní radioterapie,
  • karcinom prsu – ozáření hrudní stěny po mastektomii,
  • ...
Oblastní nemocnice Trutnov, a.s.

Slouží pro sběr onkologických dat pomocí hlášení zhoubných novotvarů v okrese Trutnov.