Onkologické ambulance

Oblastní nemocnice Trutnov, a.s.
  • léčba nemocných s prokázaným zhoubným nádorovým onemocněním chemoterapií,
  • léčba komplikací při a po aplikaci chemoterapie vč. podpůrné...
Oblastní nemocnice Trutnov, a.s.

Paliativní onkologická péče je poskytována nemocným s ukončenou onkologickou léčbou v důsledku lečebně neovlivnitelné progrese...

Oblastní nemocnice Trutnov, a.s.

Radioterapie kožních nádorů a nenádorových onemocnění. Radioterapie nenádorových onemocnění je léčbou volby zpravidla až po vyčerpání...

Oblastní nemocnice Trutnov, a.s.

Slouží pro sběr onkologických dat pomocí hlášení zhoubných novotvarů v okrese Trutnov.