Neurologie

Oddělení je akreditováno pro přípravu lékařů ke specializované způsobilosti.

Neurologické oddělení Oblastní nemocnice Trutnov a.s. (ONT) poskytuje zdravotnické služby v celé šíři oboru neurologie v ambulantním i lůžkovém provozu včetně jednotky intenzivní léče (JIP). Neurologie je v ONT hlavní složkou Centra vysoce specializované péče o pacienty s iktem (IC, iktové centrum dle dřívější terminologie), jehož hlavním úkolem je časná diagnostika a léčba CMP pro region přesahující okres Trutnov (cca 160 000 obyvatel). V ONT je pro IC vyčleněno 30 standardních lůžek a 8 lůžek intenzivní péče. Neurologické oddělení disponuje neurofyziologickou laboratoří (elektromyografie (EMG), evokované potenciály (EP), elektroencefa­lografie (EEG), polysomnografie (PSMG)) a neurosonologickým pracovištěm, z radiodiagnos­tických metod má pro neurologii v ONT zásadní význam dostupnost spirálního CT (počítačová tomografie) s možností vyšetření CT angiografie, magnetické rezonance (MR), scintigrafie a vyšetření dopaminových transportérů (DaTSCAN).

Centrum vysoce specializované péče o pacienty s iktem

Oblastní nemocnice Trutnov, a.s.

Centrum vysoce specializované péče o pacienty s iktem (IC, iktové centrum dle dřívější terminologie) v oblastní nemocnici Trutnov a.s. (...

Standardní lůžkové oddělení neurologie a JIP

Oblastní nemocnice Trutnov, a.s.

Vlastní JIP disponuje 5 lůžky vybavenými monitory pro sledování srdeční akce (EKG), krevního tlaku a dechových funkcí a úrovně oxygenace....

MUDr. Petr Fibrich

primář
Lékařský pokoj+420 499 866 336

Mgr. Nikola Včelišová

vrchní sestra
Pevná linka499 866 333

Kariéra

Aktuality

  • Vážení pacienti, vážení rodinní příslušníci, s ohledem na zlepšující se epidemickou situaci v našem regionu obnovujeme od 5. 3. 2022...

Napsali jste nám

  • Dobrý den, rádi bychom touto cestou poděkovali, za záchranu života našeho dědečka pana J. P., který byl přijat dne XX.12. 2021 pro...