Neurologie

Oddělení je akreditováno pro přípravu lékařů ke specializované způsobilosti.

Neurologické oddělení Oblastní nemocnice Trutnov a.s. (ONT) poskytuje zdravotnické služby v celé šíři oboru neurologie v ambulantním i lůžkovém provozu včetně jednotky intenzivní léče (JIP). Neurologie je v ONT hlavní složkou Centra vysoce specializované péče o pacienty s iktem (IC, iktové centrum dle dřívější terminologie), jehož hlavním úkolem je časná diagnostika a léčba CMP pro region přesahující okres Trutnov (cca 160 000 obyvatel). V ONT je pro IC vyčleněno 30 standardních lůžek a 8 lůžek intenzivní péče. Neurologické oddělení disponuje neurofyziologickou laboratoří (elektromyografie (EMG), evokované potenciály (EP), elektroencefa­lografie (EEG), polysomnografie (PSMG)) a neurosonologickým pracovištěm, z radiodiagnos­tických metod má pro neurologii v ONT zásadní význam dostupnost spirálního CT (počítačová tomografie) s možností vyšetření CT angiografie, magnetické rezonance (MR), scintigrafie a vyšetření dopaminových transportérů (DaTSCAN).

Centrum vysoce specializované péče o pacienty s iktem

Oblastní nemocnice Trutnov, a.s.

Centrum vysoce specializované péče o pacienty s iktem (IC, iktové centrum dle dřívější terminologie) v oblastní nemocnici Trutnov a.s. (...

Standardní lůžkové oddělení neurologie a JIP

Oblastní nemocnice Trutnov, a.s.

Vlastní JIP disponuje 5 lůžky vybavenými monitory pro sledování srdeční akce (EKG), krevního tlaku a dechových funkcí a úrovně oxygenace....

MUDr. Petr Fibrich

primář
Lékařský pokoj+420 499 866 336

Dita Vítová, DiS.

vrchní sestra
Pevná linka+420 499 866 333

Napsali jste nám

Kariéra