Ambulance a poradny na dětském oddělení

Oblastní nemocnice Trutnov, a.s.

Všeobecná pediatrická ambulance slouží ke kontrolám pacientů po hospitalizaci, ke konsiliárním vyšetřením, které si žádá lékař jiného...

Oblastní nemocnice Trutnov, a.s.

Genetická poradna slouží těhotným ženám, které mají v rodině dědičná onemocnění, užívaly nebo užívají v těhotenství nějaké léky, prodělaly...

Oblastní nemocnice Trutnov, a.s.

Dětská endokrinologická poradna zajišťuje v pravidelných dnech péči o pacienty s onemocněním žláz s vnitřní sekrecí, poruchou růstu,...

Oblastní nemocnice Trutnov, a.s.

Poradna se zabývá léčbou dětí s cukrovkou. Lékař a sestra diaporadny jsou připraveni kdykoliv poradit v případě akutní změny stavu.

Oblastní nemocnice Trutnov, a.s.

Kardiologická poradna zajišťuje dlouhodobou péči o děti s onemocněním srdečního svalu, poruchami srdečního rytmu nebo o děti s vrozenými...

Oblastní nemocnice Trutnov, a.s.

Dětská gastroenterologická poradna pečuje o děti s chronickým onemocněním zažívacího traktu (jícnu, žaludku a střev, slinivky, jater) jak...