Ekonomické oddělení

Provozní doba

Den Čas
Pondělí 06:00 – 14:30
Úterý 06:00 – 14:30
Středa 06:00 – 14:30
Čtvrtek 06:00 – 14:30
Pátek 06:00 – 14:30

Umístění

Oblastní nemocnice Trutnov, a.s.
2. NP

Popis pracoviště

Ekonomické oddělení se stará o věrné a poctivé zobrazení majetku a závazků, nákladů, výnosů a výsledků hospodaření podniku. Spolupracuje na sestavování účetních uzávěrek, sestavuje účetní výkazy, kontroluje a účtuje faktury, oceňuje majetek a kapitál podniku, odepisuje dlouhodobá aktiva, vytváří rezervy a opravné položky.

Personál

Fakturační údaje

Oblastní nemocnice Trutnov a.s.
Maxima Gorkého 77 – Kryblice
541 01 Trutnov

Tel.: +420 499 866 111 (spojovatelka)
E-mail: fakturace@nemtru.cz
IČO: 26000237
DIČ: CZ699004900
Účet: 186 345 575/0300, ČSOB a.s.