Dětské oddělení

Oddělení je akreditováno pro přípravu lékařů ke specializované způsobilosti.

Oddělení poskytuje diagnostickou a léčebnou péči do dovršení 19 let věku. Hospitalizuje i pacienty jiných oborů v dané věkové kategorii (např. chirurgie, ORL…). Zajišťuje péči o novorozence.

MUDr. Jana Kaplanová

Lucie Procházková

Poskytování zdravotních služeb nezletilým

dne 1.4.2012 nabyl účinnosti zákon č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách, který mimo jiné upravil poskytování zdravotních služeb...

Kariéra

  • Oblastní nemocnice Trutnov a.s. přijme všeobecnou nebo dětskou nebo praktickou sestru na dětské oddělení (směnný provoz). Nástup možný...

Aktuality

  • Velmi se obdivujeme výtvarnému nadání paní Martině, která nelenila a v průběhu doprovodné hospitalizace nám pro radost namalovala půvabné...
  • A protože poděkování není nikdy dost, znovu a rádi děkujeme paní Dagmar P., která nám již poněkolikáté dodala zásoby ručně pletených...
  • Ani nemoc nás nezastaví :) Velikou pochvalu si zaslouží naše pacientka Emmička B. za druhé místo ve výtvarné soutěži škol při...
  • Galerie výtvarného umění na chodbě dětského oddělení? A proč vlastně ne? Lapače zlých snů a takřka „impresionistické“ obrázky pro naše malé...