Dětské oddělení

Oddělení je akreditováno pro přípravu lékařů ke specializované způsobilosti.

Oddělení poskytuje diagnostickou a léčebnou péči do dovršení 19 let věku. Hospitalizuje i pacienty jiných oborů v dané věkové kategorii (např. chirurgie, ORL…). Zajišťuje péči o novorozence.

MUDr. David Neumann, Ph.D.

Lucie Procházková

Poskytování zdravotních služeb nezletilým

dne 1.4.2012 nabyl účinnosti zákon č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách, který mimo jiné upravil poskytování zdravotních služeb...

Aktuality

  • Dobrý den, ráda bych Vám touto cestou poděkovala za perfektní péči u vás na dětském oddělení. Děkuji tak celému týmu doktorů a sestřiček,...
  • Stejně jako každý rok se přišla na naše dětské oddělení podívat Mikulášova andělsko – čertovská družina. Za milý program a dárečky děkujeme...
  • Velmi se obdivujeme výtvarnému nadání paní Martině, která nelenila a v průběhu doprovodné hospitalizace nám pro radost namalovala půvabné...

Kariéra

  • Oblastní nemocnice Trutnov a.s. přijme lékaře – absolventy do specializačního vzdělávání v následujících oborech: anesteziologie a...
  • Oblastní nemocnice Trutnov a.s. přijme do svého pracovního týmu lékaře/lékařky na oddělení: ARO neurologie interna dětské...