Dětské oddělení

Akreditované pracoviště I. typu pro Dětské lékařství

Oddělení poskytuje diagnostickou a léčebnou péči do dovršení 19 let věku. Hospitalizuje i pacienty jiných oborů v dané věkové kategorii (např. chirurgie, ORL…). Zajišťuje péči o novorozence.

Oddělení je akreditováno pro přípravu lékařů k odborné způsobilosti.

MUDr.Bc. Zuzana Červenková

zástupce primáře
Pevná linka+420 499 866 516

Lucie Procházková

Poskytování zdravotních služeb nezletilým

dne 1.4.2012 nabyl účinnosti zákon č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách, který mimo jiné upravil poskytování zdravotních služeb...

Kariéra

Aktuality

Napsali jste nám

  • Dobrý den, chtěla bych moc poděkovat paní doktorce Zuzaně Červenkové za veškerou péči o mého syna K. Je radost vidět, že tu stále jsou...