Dětské oddělení

Oddělení je akreditováno pro přípravu lékařů ke specializované způsobilosti.

Oddělení poskytuje diagnostickou a léčebnou péči do dovršení 19 let věku. Hospitalizuje i pacienty jiných oborů v dané věkové kategorii (např. chirurgie, ORL…). Zajišťuje péči o novorozence.

MUDr. David Neumann, Ph.D.

Lucie Procházková

Poskytování zdravotních služeb nezletilým

dne 1.4.2012 nabyl účinnosti zákon č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách, který mimo jiné upravil poskytování zdravotních služeb...

Napsali jste nám

  • Dobrý den, mohu požádat o poskytnutí pochvaly na tyto jmenované lékaře vaší nemocnice jedná se o Mudr. Dagmar Paverovou, dále Mudr. Kubát...
  • Dobrý den, ráda bych touto cestou poděkovala celému dětskému oddělení. Strávila jsem tam s dcerou pár dní, přijali nás v rychle se...

Aktuality

Kariéra