Pracoviště akreditovaná pro vzdělávání lékařů a nelékařů

AKREDITACE udělené podle zákona č. 95/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta, ve znění platném od 1. 7. 2017:

Základní kmen Uděleno Trvání
Gynekologicko-porodnický 26.09.2019 25.09.2024
Chirurgický 26.09.2019 25.09.2024
Interní 21.09.2019 20.09.2024
Neurologický 26.09.2019 25.09.2024
Ortopedický 26.09.2019 25.09.2024
Pediatrický 26.09.2019 25.09.2024
Radiologický 26.09.2019 25.09.2024
Vlastní specializovaný výcvik v oboru Uděleno Trvání Upřesnění
Pneumologie a ftizeologie 21.08.2020 20.08.2025 pro vzdělávací program zveřejněný ve Věstníku MZ, částka 8, Srpen 2019
Rehabilitační a fyzikální medicína 01.01.2021 31.12.2025 pro vzdělávací program zveřejněný ve Věstníku MZ, částka 3, Březen 2019

Žádosti o akreditace vzdělávání ve vlastním specializovaném výcviku v dalších oborech nám ministerstvo zdravotnictví aktuálně vyřizuje.

AKREDITACE udělené podle zákona č. 95/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta, ve znění platném do 30. 6. 2017:

Důležité upozornění k uskutečňování vzdělávání akreditovaným zařízením v souvislosti s nabytím účinnosti zákona č. 67/2017 Sb.

Obor Uděleno Prodlouženo dne Trvání Akredit. pracoviště
Dětské lékařství 31.03.2008 16.03.2015 16.03.2023 I. typu
Gastroenterologie 31.01.2017   31.01.2026 I. typu
Gynekologie a porodnictví 02.08.2007 18.09.2013 18.09.2021 I. typu
Hematologie a transfuzní lékařství 17.03.2008 08.03.2015 08.03.2022 I. typu (obě části)
Chirurgie 07.06.2007 15.07.2014 15.07.2023 II. typu
Klinická biochemie 16.01.2008 04.10.2016 04.10.2024 I. typu
Lékařská mikrobiologie 02.02.2015 02.02.2023 pro komplexní přípravu včetně ATB + bakteriologie
Nefrologie 20.10.2006 19.06.2017 19.06.2025 I. typu
Neurologie 14.11.2007 06.01.2015 06.01.2023 I. typu
Nukleární medicína 21.02.2017   21.02.2025 I. typu
Oftalmologie 29.03.2013   29.03.2021 I. typu
Ortopedie a traumatologie pohybového ústrojí 26.06.2008 26.01.2016 26.01.2025 I. typu
Radiologie a zobrazovací metody 20.11.2013   20.11.2021 bez uvedení typu
Rehabilitační a fyzikální medicína 13.08.2007 22.12.2014 22.12.2022 I. typu (mimo pediatrický kmen)
Traumatologie 01.08.2012   01.08.2021 I. typu
Vnitřní lékařství 16.05.2007 30.11.2015 30.11.2023 II. typu

AKREDITACE udělené podle zákona č. 96/2004 Sb., o nelékařských zdravotnických povoláních:

  • akreditace k uskutečňování praktického vyučování v akreditovaných zdravotnických bakalářských oborech pro přípravu porodních asistentek
  • akreditace k uskutečňování praktické části OM 6 vzdělávacího programu pro obor specializačního vzdělávání „Všeobecná sestra – Intenzivní péče“ (Věstník MZ č. 5/2020)
  • akreditace k uskutečňování praktické části OM 1 vzdělávacího programu pro obor specializačního vzdělávání „Všeobecná sestra – Ošetřovatelská péče v interních oborech“ (Věstník MZ č. 5/2020)
  • akreditace k uskutečňování praktické části OM 1 vzdělávacího programu pro obor specializačního vzdělávání „Všeobecná sestra – Ošetřovatelská péče v chirurgických oborech“ (Věstník MZ č. 5/2020)