Pracoviště akreditovaná pro vzdělávání lékařů a nelékařů

AKREDITACE udělené podle zákona č. 95/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta, ve znění platném od 1. 7. 2017:

Základní kmen Uděleno Trvání
Anesteziologický 26.03.2021 25.03.2026
Dermatovenero­logický 01.12.2022 30.11.2027
Gynekologicko-porodnický 26.09.2019 25.09.2024
Chirurgický 26.09.2019 26.06.2029
Interní 24.09.2019 26.06.2029
Neurologický 26.09.2019 18.06.2029
Oftalmologický 01.04.2021 31.03.2026
Ortopedický 26.09.2019 18.06.2029
Pediatrický 27.09.2019 26.09.2024
Radiologický 26.09.2019 18.06.2029
Všeobecné praktické lékařství 27.03.2021 26.03.2026
Vlastní specializovaný výcvik v oboru Uděleno Trvání Upřesnění
Anesteziologie a intenzivní medicína 20.08.2021 19.08.2026 pro vzdělávací program zveřejněný ve Věstníku MZ, částka 3, Březen 2019; I. typ
Dermatovenerologie 03.11.2023 02.11.2028 pro vzdělávací program zveřejněný ve Věstníku MZ, částka 11, Prosinec 2018; III. typ
Gastroenterologie 27.07.2021 26.07.2026 pro vzdělávací program zveřejněný ve Věstníku MZ, částka 3, Březen 2019; I. typ
Gynekologie a porodnictví 20.05.2021 19.05.2026 pro vzdělávací program zveřejněný ve Věstníku MZ, částka 4, Duben 2019; I. typ
Hematologie a transfuzní lékařství 19.08.2021 18.08.2026 pro vzdělávací program zveřejněný ve Věstníku MZ, částka 11, Prosinec 2018; I. typ
Chirurgie 26.03.2021 25.03.2026 pro vzdělávací program zveřejněný ve Věstníku MZ, částka 3, Březen 2019; část 2.2. b)
Klinická biochemie 30.07.2021 29.07.2026 pro vzdělávací program zveřejněný ve Věstníku MZ, částka 11, Prosinec 2018; I. typ
Lékařská mikrobiologie 19.08.2021 18.08.2026 pro vzdělávací program zveřejněný ve Věstníku MZ, částka 11, Prosinec 2018; Komplexní příprava v oboru lékařská mikrobiologie včetně činnosti antibiotického střediska
Nefrologie 26.03.2021 25.03.2026 pro vzdělávací program zveřejněný ve Věstníku MZ, částka 3, Březen 2019; I. typ
Neurologie 19.08.2021 18.08.2026 pro vzdělávací program zveřejněný ve Věstníku MZ, částka 5, Květen 2019
Oftalmologie 19.08.2021 18.08.2026 pro vzdělávací program zveřejněný ve Věstníku MZ, částka 11, Prosinec 2018; II. typ
Ortopedie a traumatologie pohybového ústrojí 01.07.2021 30.06.2026 pro vzdělávací program zveřejněný ve Věstníku MZ, částka 2, Únor 2019; I. typ
Pediatrie 26.03.2021 25.03.2026 pro vzdělávací program zveřejněný ve Věstníku MZ, částka 3, Březen 2019; I. typ; části I.a, I.b, I.e, II.
Pneumologie a ftizeologie 21.08.2020 20.08.2025 pro vzdělávací program zveřejněný ve Věstníku MZ, částka 8, Srpen 2019; I. typ
Radiologie a zobrazovací metody 01.04.2021 31.03.2026 pro vzdělávací program zveřejněný ve Věstníku MZ, částka 3, Březen 2019; II. typ
Rehabilitační a fyzikální medicína 01.01.2021 31.12.2025 pro vzdělávací program zveřejněný ve Věstníku MZ, částka 3, Březen 2019; I. typ
Úrazová chirurgie 14.09.2022 13.09.2027 pro vzdělávací program zveřejněný ve Věstníku MZ, částka 5, Duben 2021
Vnitřní lékařství 20.03.2021 19.03.2026 pro vzdělávací program zveřejněný ve Věstníku MZ, částka 3, Březen 2019

AKREDITACE udělené podle zákona č. 95/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta, ve znění platném do 30. 6. 2017:

Důležité upozornění k uskutečňování vzdělávání akreditovaným zařízením v souvislosti s nabytím účinnosti zákona č. 67/2017 Sb. (týká se lékařů zařazených do oboru do 30. 6. 2017)

Obor Uděleno Prodlouženo dne Trvání Akredit. pracoviště
Dětské lékařství 31.03.2008 16.03.2015 16.03.2023 I. typu
Gastroenterologie 31.01.2017   31.01.2026 I. typu
Gynekologie a porodnictví 02.08.2007 18.09.2013 18.09.2021 I. typu
Hematologie a transfuzní lékařství 17.03.2008 08.03.2015 08.03.2022 I. typu (obě části)
Chirurgie 07.06.2007 15.07.2014 15.07.2023 II. typu
Klinická biochemie 16.01.2008 04.10.2016 04.10.2024 I. typu
Lékařská mikrobiologie 02.02.2015 02.02.2023 pro komplexní přípravu včetně ATB + bakteriologie
Nefrologie 20.10.2006 19.06.2017 19.06.2025 I. typu
Neurologie 14.11.2007 06.01.2015 06.01.2023 I. typu
Nukleární medicína 21.02.2017   21.02.2025 I. typu
Oftalmologie 29.03.2013   29.03.2021 I. typu
Ortopedie a traumatologie pohybového ústrojí 26.06.2008 26.01.2016 26.01.2025 I. typu
Radiologie a zobrazovací metody 20.11.2013   20.11.2021 bez uvedení typu
Rehabilitační a fyzikální medicína 13.08.2007 22.12.2014 22.12.2022 I. typu (mimo pediatrický kmen)
Traumatologie 01.08.2012   01.08.2021 I. typu
Vnitřní lékařství 16.05.2007 30.11.2015 30.11.2023 II. typu

AKREDITACE udělené podle zákona č. 96/2004 Sb., o nelékařských zdravotnických povoláních:

Obor Uděleno Trvání Upřesnění
Všeobecná sestra – Intenzivní péče 01.01.2021 31.12.2025 praktická část OM 6; vzdělávací program zveřejněný ve Věstníku MZ č. 5/2020
Všeobecná sestra – Ošetřovatelská péče v interních oborech 01.02.2021 31.01.2026 praktická část OM 1; vzdělávací program zveřejněný ve Věstníku MZ č. 5/2020
Všeobecná sestra – Ošetřovatelská péče v chirurgických oborech 01.02.2021 31.01.2026 praktická část OM 1; vzdělávací program zveřejněný ve Věstníku MZ č. 5/2020
Porodní asistence B 5349 01.03.2022 28.02.2028 praktické vyučování v akreditovaných zdravotnických bakalářských oborech pro přípravu porodních asistentek