Standardní lůžkové oddělení neurologie a JIP

Kontakty

Inspekční pokoj+420 499 866 334

Návštěvní hodiny

Den Doba
Pondělí – neděle 13.00 – 19.00

Umístění

Oblastní nemocnice Trutnov, a.s.
3. NP

Popis pracoviště

Vlastní JIP disponuje 5 lůžky vybavenými monitory pro sledování srdeční akce (EKG), krevního tlaku a dechových funkcí a úrovně oxygenace. Na JIP jsou přijímáni pacienti v akutních stavech, zejména s diagnózou cévní mozkové příhody (včetně tranzitorní ischemické ataky), dekompenzované epilepsie, akutního neuromuskulárního onemocnění aj. Po stabilizaci stavu jsou pacienti překládáni na lůžka standardního oddělení (16 lůžek), které na JIP logisticky navazuje. Na JIP i standardním oddělení je vedle intenzivní ošetřovatelské péče běžnou součástí také rehabilitace a logopedie. Oddělení je vybaveno kompenzačními a rehabilitačními pomůckami.

Z neurologického oddělení jsou radiodiagnostické metody (CT, MR apod.) dosažitelné pomocí koridorů mezi budovami, což přispívá k rychlosti a komfortu v průběhu vyšetřování pacientů. Ve stejné budově s neurologickým oddělením je interní oddělení (včetně multioborové JIP vybavené umělou plicní ventilací a dalšími 9 standardními lůžky v rámci iktového centra) a rehabilitační oddělení. Pokud je výstupem neurologické diagnostiky indikace k neurochirurgické terapii, pacienty překládáme na neurochirurgická pracoviště (Hradec Králové, Liberec).